Logocom test zichzelf...

Hoewel ik door een opleiding psychologie oorspronkelijk nogal wat tegenstand ontwikkelde tegen psychologische en aanverwante testen, heb ik uit noodzaak geleerd, dat je precies daardoor je zwakkere kanten leer kennen en je de psychologen kunt weerleggen dat je zwakke punten toch regelmatig kunt bijsturen.  Om een simpel voorbeeld te geven: In mijn vrijersperiode (1986) leerde ik van mijn toekomstige echtgenote dat ik niet zo goed kon luisteren, en dat ik geen zelfmedelijden mocht hebben wat leidde tot een bijsturing van jewelste: Een keer je weet dat je regelmatig een inspanning moet doen om te luisteren en dat ook doet, lijkt het erop dat je emotioneel quotiënt zienderogen vooruit gaat.  Groot was mijn verrassing dan ook op 26/10/2006 dat ik zo hoog scoorde op een EQ-test terwijl ik vanuit de veronderstelling de test aflegde dat ik... gebuisd zou zijn. METEN = WETEN, en dat moet je levenslang doen (almaar meer zelfs?)

Niettemin moet je hetgeen hieronder staat met een paar zakken zout nemen.  Voor psychotechnische testen was ik altijd motorisch wel zeer goed, maar mijn performale IQ was initieel wellicht niet zo goed.  Ook mijn eerste triathlon-resultaten (ik ben zo'n training gestart omdat ik met een achillespeesblessure zat en mijn knie de indruk gaf dat hij hopeloos versleten was), waren niet denderend, maar precies daarom werk ik daar precies aan. In 2007 nog van de redder uit Magdalenabad te horen gekregen dat mijn schoolslag niet denderend was. Ik denk wel dat mijn buitenschoolse slag nochtans zeer goed is, maar akkoord: ik ga aan mijn schoolslag ook werken.  Hieronder volgt het een beetje naargelang het internet vorderde. In de triathlontraining van 2007 maakte ik overigens mijn spieren kapot door niet de wekelijkse dag rust te respecteren (addendum: herstart hiermee in juli 2014 met wel respect voor de wekelijkse dag rust, ditmaal omdat ik dreig in een rolstoel te komen met kapotte rug en daartegen overgezonde spieren wil zetten; zo blijf ik bezig en zal pas later zo in een rolstoel komen, vermoed ik; al onze voorouders liepen trouwens ook met een kapotte rug en bochels rond; nothing's new).  Een historisch overzicht van wat testen her en der, het een professioneler dan het ander, maar leuk en nog leerrijker in elk geval (na mijn dood, niet voro 10/10/2050 hopelijk, zal deze pagina meer gelezen worden uit nieuwsgierigheid, ik zal behoren bij de mensen die vooral beroemd worden na hun dood omwille van het mystieke aspect dat ze dan gratis en extra krijgen en omdat ik die mystiek dan ook niet meer zal kunnen 'tegenspreken' of relativeren):

1. Niet professionele iq-test via Amerikaanse internettestsite van 2004 (in het Engels en speels bedoeld, ja)

2. Typtesten (snelheid & accuraatheid)

3. Professionele IQ-test op 05/10/2005 door Dilopsy - vergelijk met de IQ-test op 28/01/2006 van mijn zoon floris

4. Vacature.com test M/V van het jaar: Resultaat 10 maandelijkse testen

5. Vacature.com site: Emotionele intelligentietest (EQ) op 26/10/2006

6. Kranzinnigheid? Onvoorstelbaar, in mijn echtscheidingsprocedure wou men mij eenzijdig psyschologisch gestoord verklaren. Maar dat was buiten Bellegem gerekend. Klik hier!

6'. 11 mei 2005: tussentijds psychologisch verslag na drie grondige testdagen over mij met slechts 12/22 voor ADHD nà correcties voor overaandacht samen met psycholoog: http://logocom.be/iq/pdf/20050511-tussenverslag-psychologisch-na-drie-testdagen.pdf

7. Augustus 2008: Foute inschatting van mezelf: 1 puntje tekort in de volledige reeks examens in deze eerste zit voor Professor Taelman werd bizar genoeg na veel meer studeren a slechts twee vakken (Taelman + verzekeringsexpertise) drie punten tekort in tweede zit voor Gerechtelijke Expertise. Maar doelstelling geslaagd: Ik kwam voor de hiaten in mijn rechtskennis over correctioneel recht (vak Strafrecht: 18/20, en om het Gerechtelijk Wetboek van nabij te leren kennen). De blunder die ik beging, was de vakken die ik 'al redelijk goed kende' helemaal NIET te leren.  Hieronder heb ik het omgekeerd en economisch gedaan (puntje 8 in supra is moeilijkste opleiding die ik ooit volgde ITLB): Extra reserve genomen in de vakken die ik goed kende, zodat ik 'luier' kon zijn in de andere vakken. Het valt mij echt nu al op, dat ik van nature enkel leer wat ik NIET goed ken en wat nieuw is. De lat blijft dus hoog liggen [gerechtelijke experten zijn trouwens nog steeds niet erkend, dus er bestaat geen officieel instituut noch lijst, maar de rechtbanken gebruiken meestal de lijsten hiervan). Ik voel trouwens nu al aan dat mijn wijze van 'expertises' in fraude niet door alle rechters graag gezien worden, vooral omdat ik het zeer snel, efficiënt en goedkoop doe, en ze dat soms afbreuk vinden (ik begeef me liever tussen de mensen dan erboven). De klas herinnert mij niettemin al mijn stringente praktijkvragen en schrok vooral toen ik in de les bovenkwam met dit attest dat enkel pschylogen eigenlijk bevoegd zijn te oordelen over de persoonlijke gemoedstoestand van mensen, en toonde dit op mijn GSM tijdens de les van toevallig... Professor Taelman.  Hilariteit maar ik hoop vooral dat de leerlingen het niet zullen proberen zich als de advocaat in puntje 6 als 'psycholoog' te gedragen om iemand zomaar psychisch gestoord te verklaren.  Ik leerde ook in deze lessenreeks dat een advocaat die een eenzijdig verzoekschrift vernietigd ziet, echt zijn reputatie compleet aan diggelen ziet gaan (is maar normaal ook, zonder tegenspraak iemand betichten en pas bij tegenspraak blijkt dat zo te zijn en moet de voorzitter van de rechtbank tot de conclusie komen dat hij gemanipuleerd is en zijn objectiviteit zware averij opgelopen heeft - en hij in Kortrijk toevallig ook later vervangen wordt en gebouwensyndicus wordt). Uitermate boeiende lessenreeks geweest (wel duur, 1.000 EUR, maar ook betaald door een klant in ruil voor nog beter juridisch advies en dat bespaar ik bij die klant nu al uit aan rechtsplegingsvergoedingen alleen).  Ik herhaal voor google even nu de volledig opzoekbare tekst van het attest van de psychologencommissie: "In antwoord op uw e-mail van 11 maart 2006 [het nadien vernietigde eenzijdig verzoekschrift ZONDER tegenspraak tegen mij dateerde van 1 maart 2006], bevestigt de psychologencommissie dat wanneer in een dossier uitspraken gedaan worden in verband met persoonlijkheid en karakter, deze moeten gebeuren door een erkend psycholoog. Indien dit niet zo is hebben deze uitspraken geen wetenschappelijke waarde.  De titel van psycholoog is beschermd sinds de wet van 8 november 1993 en wordt slechts toegekend aan houders van een universitair diploma, die ingeschreven zijn op een lijst van erkende psychologen die wordt bijgehouden door de Psychologencommissie."  16/12/08: Zouden de drie gerechtelijk experts die zich in dit persartikel zogezegd vergisten op het proces Lhermitte en ze plots ontoerekeningsvatbaar beschouwden wel erkende psychologen zijn of heeft men dat ook over het hoofd gezien. In elk geval zie ik als normaal begaafde mensen vooral de concrete gevolgen van deze koerswijziging: De dokter en de man moeten geen verantwoording meer afleggen voor een toch paar hele rare uitspraken van de vrouw in kwestie, die nu - net zoals ik als ik dat eenzijdig verzoekschrift NIET had verbroken - psychisch gestoord mag verklaard worden en verzorgd moet worden i.p.v. gestraft zoals ik omdat ik geen onderhoudsgeld van meer dan mijn netto inkomen ZOU willen betalen en ik de schuldvraag ook niet eens ter sprake komt... en dit pas na zo'n vijf jaren wellicht ten gronde ter sprake komt. Veroordeeld VOOR de zaak ten gronde. Maar ze gaan mij niet zot maken, ik ben daar gelukkig niet slim genoeg voor. Wel zal ik iedereen immer vragen zelf na te denken en verantwoording te vragen voor maatschappelijke daden (het huwelijk en de opvoeding van kinderen is een maatschappelijk en publiek gegeven, dat vergeet men wel eens).

8. September-december 2008: Nieuwe richting: Bijstaan van firma's in wegtransport: Enorm interessante snelcursus  1 maand te Brugge voor vakbekwaamheid Nationale en Internationale Vervoer over de weg (een noodzakelijk attest voor firma's die met bijv. zware camions voor derden willen rijden): Klik hier voor het getuigschrift - klik hier voor mijn detailpunten. Intussen zie je nogmaals dat ik normaal tot goed begaafd maar niet hoogbegaafd ben (72,50%) en even hard moest opletten in de lessenreeks september te Brugge, maar ook even hard moest studeren als de anderen!

9. 13/12/2008: Met mijn kindjes doen we de systeemtest uit het Brain-nummer op 'mannelijk denken': Ik scoor eerst 78/80 maar als ik bij de verbetering zie dat mijn dochter Marieke 3/80 scoort, merk ik dat ik een vraag van mij over het hoofd zag en dat het 80/80 moest zijn. Ik wordt (opzettelijke dt-fout, dit wordt zo saai anders) dus helemaal mezelf, joepie!  Let wel, dit is een test die NIETS over intelligentie zegdtdt (hihi). Ook mijn jongste dochtertje stientje scoorde uitermate 'mannelijk-systematisch' maar ik ben zeker dat Marieke op die leeftijd ook zo scoorde en toen was zij een wiskundig genie. Deze test geeft volgens mij alleen uiting aan de mate waarin je over alles geïnteresseerd bent hoe het 'in elkaar zit' en ook met wie je optrekt/speelt/aanbidt. Toen ik trouwde, zei mijn schoonmoeder ooit tegen haar dochter lachend "Het is te hopen, dat hij je nooit zodanig demonteert, dat hij je niet meer in elkaar krijgt" De score van marieke is minstens even interessant en betekent dat het een prachtige vrouw in wording is, die haar voeten veegt aan hoe het in elkaar zit omdat ze een zodanig goede intuïtie heeft en zodanig andere mensen kan inschakelen om complexe dingen te laten doen, dat ze hier zeer puberaal (net als ik vroeger?) niet geïnteresseerd zijn in het hoe, maar liever doener zijn dan denker.  Ik verwijs dan ook graag naar deze favoriete foto - denker/doener/ziener (dromer) en ikke als vader de... dader!

10. Addendum 2 september 2011 met rapporten uit... 1971 en later van mij versus Stientje: In mijn echtscheiding probeert advocaat Jacques Tremmery mijn dochter Stientje af te nemen (zie zijn verschrikkelijk en megalomaan besluit op  http://logocom.be/echtscheiding/besluiten2/20110729-besluiten2-Tremmery-bijlagen.pdf versus zijn vroegere besluit waarin ik hij reeds hier hetzelfde deed met VALSE psychologische attesten over mijn zoon in 2005 (die net door dit soort leugens zijn moeder vanaf 2010 diepgrondig begon te haten, zeer jammerlijk feit dat ik nu wil voorkomen voor Stientje want het gaat opnieuw dezelfde kant uit op deze wijze, zijn sommige advocaten dan echt ZO dom dat ze nooit leren uit hun fouten en het altijd beter weten?). Om die reden zocht ik even mijn rapporten uit het lagere op en bundelde deze samen met haar laatste rapport in de (foutieve, eenzijdig door moeder gekozen) school waar ze nu zit, zijnde BAMO Moorsele. Mooi om te vergelijken over een periode van liefst 40 jaren! Klik hier voor de rapporten van mijn 6de en 4de leerjaar en dat van Stientjes 4de leerjaar en een leuke krantenfoto uit het toenmalige Brugsch Handelsblad waarin ik nog stond met 2 broers en een zus op het IJS van de Damse Vaart en ook met mijn eerste rapport van dactylografie toen ik het aanleerde in het Sint-Leocollege te Brugge na de lesuren. Voor Stientje, zie http://stientjevanbelle.be en ik voorspel hier al dat kinderen van nature moeten loskomen van hun ouders om zich gezond te kunnen koppelen aan een derde, maar dat deze werkwijze tot ernstige ouderafstotingssyndromen zal leiden i.p.v. een harmonieuze groei naar volwassenheid waarin de moeder later ook van de vruchten zou willen plukken. Want de moeder moet nu al missen dat Floris naar Amerika ging op eigen kracht deze vakantie en met eigen verdiend geld, dat hij nu een tof weekend heeft en zich langzaam aan ook amoureus ontwikkelt maar toch trouw is de universele duizenden jaren oude en misschien kunstmatige christelijke waarde van monogamie en dat hij straks hoger onderwijs start met het oog op een lange carrière waarin hij zelf les zal mogen geven aan kinderen lager onderwijs en hij de problematiek van echtscheidingen daarbij heel zorgvuldig zal benaderen, maar anderzijds ook de nodige discipline zal bijbrengen om ze tot weerbare volwassenen te maken die ook tegenslagen kunnen omvormen tot groeimomenten.  Ik kan zelf mijn kinderen overigens nooit verliezen, want ik heb ze nooit gehad vanuit mijn onbaatzuchtigheid omdat ik ze altijd vrij liet. Wel legde/leg ik de lat hoger voor mijn kinderen dan voor alle andere kinderen waar ik van nature ook een beetje een 'surrogaam-papa' ben (mooie term uit een kindermond, mengeling van surrogaat en monogaam is pure poëzie) omdat ik sterk ben en alleen liefde geef met mijn overmaat aan mannelijke kracht en nooit zaag en klaag maar in alles de mooie kant bewust belicht maar ook de moeilijke kant verkies om zo lang mogelijk in groei te blijven tot mijn aftakeling naar rust terug.

Omtrent bilocatie en ouder-afstotingssyndroom vind je overigens hier een (wanordelijke, snel opgestelde) pagina n.a.v. mijn vechtscheiding (zo mooi en sprookjesachtig als mijn huwelijk was, zo duivels is mijn vechtscheiding door het domme hebzuchtige gedrag van Mr. Jacques Tremmery die mijn echtgenote niet eens op de hoogte stelde van wat haar juiste rechten en plichten waren maar via manipulatie op korte termijn alles bekwam maar net daardoor op lange termijn alles van zijn eigen cliënte afneemt terwijl het voor mij het omgekeerde was: ik speelde alles materieel kwijt, en won jaar bij jaar - de zeven magere jaren zijn straks voorbij, denk ik - en ik de liefde van niet alleen mijn kinderen maar ook mijn hele omgeving in het kwadraat won door gewoon het geduld te hebben de leugen te laten verteren door haar eigen consequenties).

11. Op de Tijd is er op 1 maart 2013 een 'vrouwvriendelijkheidstest', ik behaal 24 op 24 en heb nergens gelogen, maar bij een paar vragen ontbrak het exacte antwoord voor mij.  Zie resultaat hier.

12. Voorjaar 2014: Opnieuw (ditmaal) snellere (dus enkele indicatieve!!!) testen aan UGent afdeling psychologie over

13. Juli 2014: Op de link http://logocom.be/iq/pdf/20140702-GE-resultaten-eerste-zittijd.pdf toch twee herexamens. Eerste zit gerechtelijke expertise (opnieuw, dit jaar wel gestudeerd): Tweede zittijd opnieuw door 8/20 voor Taelman Burgerlijke Expertise en 8/20 voor Verbintenissenrecht.  Wordt dus verder blokken deze vakantie. Mij bewijst dit dat ik nog steeds veel meer moet studeren als een aantal van mijn hoogbegaafde broers en het dus meer van transpiratie moet hebben dan inspiratie voor academische doeleinden (idem bij mijn triathlontrainingen sinds juli ook). Vergelijk zelf met mijn punten op in deze eerste zit met toen 1 puntje maar tekort voor Professor Taelman.
13'. September 2014: Joepie, geslaagd aan UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, in Gerechtelijke Expertise. Ditmaal na serieus blokken (dank u voor de tips, Dirk uit Oostenrijk).  Vanaf nu dus op dat vlak dus ook officieel medewerker van het gerecht en dus stijgt mijn verantwoordelijkheid (als nu iets misloopt in gerechtelijke procedures, is dat ook MIJN verantwoordelijkheid, want ik word deel van dat geheel).  Maar hogere verantwoordelijkheid is ook meer kunnen doen.  UGent is toch een moeilijke universiteit, maar de lat hoger leggen geldt op zijn minst ook voor mij. Hier vindt u het resultaat dat mij op de officieuze lijst van de gerechtelijke experten plaatst (mijn specialiteit: fraudeonderzoek; waarderingen eenmanszaken en vennootschappen, ook voor vereffeningen en verdeling; alles met vennootschappen maar ook expertises omtrent software en hardwareproblematiek; later hopelijk ook expert in autosector want daar wil ik ook nog wat verzekeringsfraude aanpakken want dit kost elke verzekeringnemer handenvol geld in premies).

14. Opleiding tot camionrijbewijs C en CE wordt dus uitgesteld naar najaar.

15. Opleiding tot carrossier-garage hersteller (lees: echt werken en er ook geld mee verdienen) bij een carroserrieklant wordt dus ook twee maanden uitgesteld (first things first, in de psychologische testen van 2005 leerde ik dat ik nog beter kon focussen op afwerken om resultaatsgerichter te worden; intrinsiek ga ik eigenlijk nooit voor resultaat maar voor het 'superhard' mijn best doen).

16.  In een grondig onderzoek naar NDE (doodervaringen) mocht ik al mijn dossier ook bijvoegen.  Nog niet relevant, maar ik ga zelf ook verder focussen op dit onderzoek, vindt u hier wel de boeiende beschrijving van één jonge doodervaring die mijn ADHD-gedrag en altruïsme en daarbijhorende onkwetsbaarheid en lage score voor narcisme en neuroticisme bepaalt, vindt u hier: http://logocom.be/iq/pdf/20140704-Qst_NDE_MCQ_D-ingevuld.odt (wie het lef heeft deze ervaring te lezen, zal mij plots héél wat beter begrijpen)

17. Opleiding tot klinisch psycholoog in voorbereiding nu voor 2018, hoop ik.  Ook ben ik gestart met schrijven en kom ik tot het besef door het boek van "Destructieve Relaties"  van Jan Storms (zie samenvatting op http://logocom.be/technisch/psychologie/2014-Jan-Storms-destructieve-relaties.PDF) tot de conclusie dat ik mijn taak moet opnemen als anti-psychopaat die net in volle sterkte kom in de buurt van psychopaten (mijn hond Elgos werd door een dergelijke type vergiftigd, maar dit vermoeden moet nog omgezet worden in bewijs en ik zal voor Elgos doen wat hij zou gedaan hebben op zijn puur liefdevolle manier in mijn plaats - Elgos zag nooit kwaad in de wereld en had een onwankelbaar geloof dat zelfs nog sterker was dan het mijne, zijn fysiek idem).

Met nederige groeten en laatste updates 7+7=2014 (7/7/14) en op 30/09/2014.

VAN BELLE Jean Marc, info@logocom.be

P.S.: Ik was niet bij de beste 40 leerlingen van de 70 voor Arabisch te Gent om na de proeflessen deel te nemen (ik had ook 'vergeten' te studeren). Dat vind ik jammer want Arabisch lijkt me de meest onbegrijpelijke taal die ik ooit tegenkwam (en ik zou graag ooit de originele Qor'aan eens lezen)! Ik ben namelijk vrij zwak in talen en doe net daarom mijn best om er zoveel mogelijk wiskundige en logische structuur in te zien. Als je met jezelf een beetje omgekeerd werkt, kun je de 'indruk geven intelligenter' te zijn, terwijl je in werkelijkheid geen haar beter (noch slechter) bent dan anderen.