Van kwaad naar erger: Brandstichting 2?

Let op: Tracering via IP-adres?

Toen mijn baasje VAN BELLE Jean Marc met zijn drie kindjes vrijdagmiddag langs de Walleweg van school reed richting Bellegem was er al weer een folder deels kapotgescheurd en stopte hij om de schade op te nemen.  Het jongste (stientje, de ziener) van vijf jaar vroeg "waarom doen mensen zoiets?" en mijn baaske vond er moeilijk een simpel antwoord op (ik zelf mag, zoals de Herbie waar mijn baaske soms mee rijdt, niet tonen bij mensen dat wij net zoals alle dieren kunnen praten).  Hij antwoordde iets in de trant van dat er altijd een klein percentage mensen is die ofwel zodanig beïnvloed zijn, ofwel zodanig zwak van karakter dat ze zichzelf niet onder controle hebben, ofwel niet beseffen dat de zaken die ze doen zeer ernstige gevolgen kunnen hebben.  Hij verwees zelfs even naar de drugs/amfetamine rilatine van zijn hoogbegaafde Floris (13 jaar, eind oktober, al een schooljaar overgeslagen) waardoor hij eigenlijk ook niet toerekeningsvatbaar is als hij dat neemt, maar Floris vroeg vmeteen om dat onderwerp te laten vallen omdat het al tot genoeg spanningen had geleid tussen 'moeke en papa' en hoopte dat het tot een zwaar verlieslatende rilatine-echtscheiding zou leiden na 15 jaar waarin zijn papa en moeke zowel van een perfecte monogamie als van een enorme liefde voor zowel elkaar als voor de drie prachtkindjes getuigden.

Na het zwemmen in Waregem dezelfde vrijdag, waren mijn beschadigingen na zonsondergang al weer een heel stuk erger, maar in het donker mag mijn baasje niet plakken dus zou ik pas hersteld worden zaterdagmorgen in het bijzijn van het jongste Stientje.  Want in zijn wagen mag hij zelfs geen emmer 'plaksel' hebben na 10.00 h want anders kan zijn auto integraal en probleemloos in beslag genomen worden (het Vlaams Belang heeft genoeg ervaring met zo'n zaken, dus zijn we goed op de hoogte, want bizar genoeg zijn wij het die officieel altijd beticht worden dat 'wij het zijn die de andere borden zouden vernielen'; vandaar de vroegere slogan 'vrije meningsuiting' overigens, die hier enorm veel succes had net in tegenstelling tot die de vernielingen die ze mij ook in 2004 aandeden, zie links, ècht links toen trouwens).

De volgende morgen was de verontwaardiging echter zéér groot, want ditmaal werd ik ditmaal ècht op de brandstapel gebracht als een verketterde heks in de 21ste eeuw.

Toen mijn baaske aankwam stond het gebuurte er al bij en er werd een ernstige link gelegd naar twee recente brandstichtingen in een woning vlakbij.  Twee landbouwers waren ziedend, omdat de brand zich over het middelste stuk bijna had doorgezet over het land (een voldoende westelijke wind ware voldoende geweest, want de akkers staan vol met stoppels, maar gelukkig was het vanmorgen weeral nat geweest).  Gelukkig had mijn baasje ook de palen deels voor een stuk geïmpregneerd maar de extra sterke lijm die hij voor mij moet gebruiken is niet lang brandbestendig, maar dat volstaat niet tegen dergelijke vuurtjes.

Opnieuw kwam het verzoek dat mijn baasjes 's nachts terug in het maïsveld zou overnachten (zoals ik hem in de nacht van 2 op 3 september zag doen, mijn baasje heeft evenveel boeddhistisch respect voor 'meer' levend als voor 'minder levend materiaal, en hij wist niet dat het zo comfortabel en beschut slapen was in een slaapzak in dat maïsveld dat je hierboven ziet, zelfs ondanks het geruis van zeer veel wind die nacht). Pas nadat een nieuw PV werd opgesteld, deelde de bijgekomen buur mee dat de politie 's morgens na 4.00 h al opgebeld was en al een PV zou hebben opgesteld. Maar toen had de politie wellicht niet gezien dat mijn baasjes gsm-nummer stond nog duidelijk groot leesbaar en slechts licht aangebrand geschreven stond op het zijpaneel.

Ongeveer gelijktijdig vernam ik mijn officiële collega's van de ook toegekomen en gestopte Vlaamse 'drukker Lieven Duprez van Bellegem', de drie officiële panelen aan de kerk van Bellegem, ook hardhandig en met vakkundig snij- of knipmateriaal waren neergehaald, terwijl de andere officiële stadspanelen onaangeroerd bleven, wat mijn baasje onmiddellijk in het PV liet bij noteren.  De landbouwer stelde zich persoonlijk burgerlijke partij, en ditmaal gaf ik ook dit afschrift van deze VLD-pagina waarin opgeroepen wordt tot pure rassenhaat tegenover eigen Vlamingen met een kritische mening.  Ditmaal moet de VLD namelijk maar zelf eens voelen wat het is om veroordeeld te worden 'voor het zogezegd aanzetten tot haat'.  Ik weet wel dat het daar wellicht niets mee te zien heeft, maar het valt wel op dat de daden veel droever zijn,. Bovendien is brandstichting 's nachts terecht een zéér ernstig misdrijf want de gevolgen zijn niet min.  Veel erger dan Filip Dewinter die het heeft over 'aanpassen of terugkeren', of 'eigen volk eerst' (en waarvan mijn baasje los van politiek intussen de rationele achtergrond beter begrijpt en ervan overtuigd is dat men helemaal niet om racistische of nazistische redenen bang is van het Vlaams Belang, maar omdat ze weten dat er heel wat hoge politici- en duur betaalde postjes zullen sneuvelen als deze wèl aan de bak komen, of dat ze op zijn minst zullen doorgaan met zoveel mogelijk publiek mede te delen aan de burger en vinden dat de staat de belastingbetaler wèl verantwoording verschuldigd is via een objectieve pers.

IP-adres tracering: Ik zie u terwijl u dit leest!

Men vertelt altijd dat het Vlaams Belang een verborgen agenda heeft.  Ik heb nooit de indruk dat er meer verborgen agenda geweest is dan bij de VLD, PS en CD&V gebruikelijk is (denk maar aan een Kortrijkse stadsschepen die zegt: "Dit is een hoorvergadering...", zie site van Frans Lavaert www.kortrijkwatcher.be), maar als bord heb ik wel iets verzwegen bij het starten van een site op internet.

De èchte reden om mijn wonden via internet te publicen op de aparte site www.vlaamsrecht.be gebeurden helemaal niet om sensatieredenen was, maar behoorden  tot de professionele onderzoeksjournalistiek en diende om de bezoekers te registreren.  Ik hoop dat de dader  in dit document misschien zijn eigen IP-adres terugvindt. Het onderzoek zelf moet ik volgens de regels aan het parket over laten die best ook de IP-lijst van de site VLD-functionaris opvraagt - die nu zeker nederig zal medewerken als hij de onverwachte consequenties ziet van zijn wellicht onschuldig bedoelde campagne tegen het Vlaams Belang. Bovendien is de kans reëel dat ze ook deze zaak seponeren natuurlijk, want ook de zware slagen en verwondingen aan twee Kortrijkse bouwvakkers door de kickboxer verleden week vrijdag haalden niet eens het Kortrijks Handelsblad) en de dader moest na 12 uren terug vrijgelaten worden (terwijl de anderen nog in spoed lagen). Met deze mag het iedereen eens duidelijk worden dat op internet surfen dus helemaal niet anoniem is...

Onbegrip voor opblazen IJzertoren?

In de geschiedenis van de mensheid zijn er heel wat zaken die ik als verkiezingsbord totaal nooit begrepen heb. Als ik mijn baasje als papa met zijn drie prachtige kinderen zie omgaan, maar ook bijv. de familie Deknudt of de familie Vanneste met hun kinderen zie omgaan, dan kan ik totaal niet begrijpen waarom een man of vrouw ooit een minderjarig kind seksueel zou kunnen misbruiken. Daar kan ik met geen enkel bordkundig en zelfs mens-imitatiteve ratio bij.  Misschien heeft zoiets te maken met het verleggen van grenzen als minder gezonde mensen ook via internet porno opzoeken en overstappen van de gewone erotische Playboy en P-magazine over straight-seks naar echte perversiteiten met minderjarige en op dat steeds impotentere niveau wellicht ook al dierlijke en misschien zelfs gruwelijke seksnoden krijgen (zoals die Ketnetter, onvoorstelbaar).  Net zoals bepaalde vrije beroepers almaar meer geld vragen en almaar meer nodig hebben en daarbij helemaal het belang van hun cliënten zoek raken (al dan niet onder druk van een geldverslindende dominante echtgenote in een paar uitzonderlijke gevallen). Het begrip 'geldjoden' komt van Hitler en zou dus hier helemaal misplaatst zijn, en dus moet ik 'geldbelgen' zeggen (of geldvlamingen en geldwalen).

In dezelfde geschiedenis kon ik nooit begrijpen waarom men de IJzertoren opblies (zie foto 1 en foto2, bron: Archief GvA) en dat het onbekend kon blijven wie het gedaan had.  Maar toen ik mij vannacht voelde branden en de ionisatie en koolstof pijnlijk voelde na eerst hardhandig te zijn omgekraakt met man en macht, kwam in beeld voor mij het fundament in het zwartgeblakkeerde centrum van de TwinTowers, ja, moest ik gelijktijdig denken aan de fundamenten van die gebouweb die overmorgen 11/09/2006 net 'gruwelijk verjaren' als denken aan de fundamenten die te bezoeken zijn van de IJzertoren.  Ook de politie wordt weer helemaal voorbereid op 11/09/2006 terwijl het duidelijk werd dat er deze morgen volgens mij weer maar maximaal 3 à 4 combi's onder de baan waren, terwijl in heel het VLAS elk weekend (en we weten hoeveel onregelmatigheden en gevaarlijk gedrag er gebeurt) maar iets meer politiecombi's rondrijden om de veiligheid te waarborgen en dat dus ook voor politiemensen onbegonnen werk is (zeker als je ziet dat zij zoveel PV's moeten opstellen die door burgers kunnen worden opgesteld).  Wees gerust, ik verwacht niet dat de politie deze borden komt bewaken, want ze hebben grotere prioriteiten (mensen zelf), dat is een sociale taak voor het gebuurte en vooral voor mijzelf als enige verantwoordelijke over deze borden (zelfs al staan ze daar in functie van het Vlaams Belang). Maar geef de politiemannen zelf toch wat meer respect en bekijk bij een begroting eens het verschil tussen het aantal directieleden en vraag eens op hoeveel uren EFFECTIEF GEPRESTEERD werden door politiemensen.  Je zult de zoveelste ontgoocheling oplopen.

Meer nog: ik verfoei alle verkiezingsuitgaven op kosten van de gewone belastingbetaler en van mij mogen ze meteen een wet stemmen die alle verkiezingsborden integraal verbieden, mezelf inbegrepen,  en er enkel laat staan op de officiële centrale gemeenteplaatsen (waar ze er dus trouwens ook drie omlegden, leden van @croll te Bellegem moeten dat toch zeker gezien hebben?).  Mijn baasje gebruikt persoonlijk, in zijn klassieke rebelse stijl,  0,00 EUR van zijn normaal als voorzitter toch aanzienlijke verkiezingsbudget omdat hij dat net als ik tegen zijn eigen programma vindt, en omdat hij eigenlijk geen post binnen de politiek beoogt maar alleen een mogelijkheid om zoveel mogelijk van begrotingscijfers te kunnen nazien en daarin 'at your service' te kunnen zijn van de bevolking (voor de korte tijd dat ik toch maar leef, en ik doe dit ook niet uit zo'n nobel doel, het is gewoon altijd een element van de vele mensen die zich sociaal bewogen voelen, en daarvoor meestal zelfs een politieke carrière willen mijden - wat uiteindelijk niet realistisch bleek, besef ik nu). Hij heeft bijna vijftien jaren ervaring en berekende al die tijd heoveel belastingen zijn klanten moesten betalen, en nu wil hij de komende 6 à 12 jaren ook eens weten waar al dat geld naar toegaat.  Een gemeentelijk excuus bij gemeenteverkiezingen van 'ja maar, dat is toch federaal geld', dat pakt niet bij mijn baasje.  Daarom staat hij trouwens gewoon in het midden van zijn lijst en hoor ik hem iedereen aanraden om gewoon een democratische lijststem op de lijst van hun voorkeur uit te brengen (welke voorkeur deze ook weze), tenzij ze ècht iemand kennen waar ze persoonlijk enorm in geloven en dat die door die partij NIET bovenaan werd gezet (niet noodzakelijk een BV want naast circus stem je best voor harde werkers).  Het Vlaams Belang is trouwens klassiek een 'lijststem'.

Ik hoop dat de dader(s) intussen met deze tekst tot bezinning komt en op tijd stopt, voor hem of zijn ouders het prijskaartje (+ strafblad?) zullen bezorgen dat nu zeker boven de 2.500 EUR al beloopt (het oproepen van de politie NIET inbegrepen) om een voorbeeld te stellen en onze nultolerantie in daden om te zetten (nee hoor, het doet er niet toe of u allochtoon of autochtoon bent, in dit geval gaat mijn vermoeden trouwens veel sterker uit naar geïndoctrineerde, perfect Vlaamssprekende of karakterloze pro-cordon-autochtoon van een echter wel daardoor nagenoeg zeker linkse partij).

Of wees gelukkig, in dit land ben je zelfs nog vrij als je doorgaat met je daden en ben je verantwoordelijk voor je daden.  Nadien heb je in België trouwens zelfs het "recht om te ontsnappen".  Als elkeen zou doen, en zeker als elk politicus/politica zou doen wat hij zou moeten doen (behalve vriendjespolitiek), dan was het Vlaams Blok, pardon: het Vlaams Belang nooit op het niveau gekomen waar het nu staat, en nog meer zal staan in oktober aanstaande (vrees ik).  En als je ècht vindt dat het Vlaams Belang niet deugd, wel laat ze dan eens zelf aan de macht en controleer ze. Als ik de lijsttrekker van bijvoorbeeld Deerlijk zie, dan heb ik geen angst. Sommige anderen liggen misschien moeilijker, maar daar moet de bevolking democratisch over beslissen (ook over coalities).  Mijn baasje durft zich zeker persoonlijk garant te stellen voor zijn eigen equipe, en zal zijn verantwoordelijkheid nooit ontkennen, ook niet als er negatieve berichtgeving is. Hij zal evenmin aarzelen om slechte individuen in zijn afdeling eruit te halen, om mensen die racistische DADEN stellen eruit te zwieren (ons 2000 jaar oude rechtssysteem is gebaseerd op de vervolging van feiten; vandaar de nonsens van de talloze wetwijzigingen inclusief grondswetswijzigingen van een paar arrogante advocaten die het Noorden = Vlaanderen kwijt zijn).  Hij stelt zich trouwens nu al de vraag wat pijnlijker zal zijn voor CD&V Kortrijk: Vlaams Belang Kortrijk in OPpositie, dan wel in positie/coalitie.  Want als CD&V al op voorhand weigert in coalitie met het Vlaams Belang dan betekent dat dat de kiezer meer moet stemmen op het Vlaams Belang om een coalitie te bewerkstelligen (het CD&V-programma ligt trouwens theoretisch het dichtst bij dat van het Vlaams Belang, dat was al duidelijk na de vorige verkiezingen toen de partijtop haar hand uitstak, maar met vooral B-H-V maakte mijn baasje van dichtbij  mee hoe Vlaams ook CD&V is. Leterme heeft trouwens zijn echtgenote in Dadipark leren kennen en is net zoals de Van Belletjes dus zeker verzot op dat èchte meest Vlaamse speelpark ooit, en hij zou beter dat speelplein eens heractiveren voor de gezondheid van de Vlaamse jeugd, maar 'daadwerkelijke moed' is ver te vinden bij die mensen. Op lange termijn zal het begrip coalitie trouwens vervallen en gaan we zeker naar een systeem waarin ALLE verkozen partijen democratisch aanwezig zijn en niet zal moeten gestemd worden volgens het kleur van onze plastron (die ik nooit draag overigens, ik voel me meer kindcreatieve stielman/werkmens dan iemand met een hoog IQ, en ben daarom wellicht ook gelukkiger en minder rap op mijn teentjes getrapt).

Ik heb voor dit verslag gevraagd dat mijn baasje zichzelf persoonlijk verbindt aan deze site (ons rechtssysteem verbindt verantwoordelijkheden normaal aan natuurlijke personen, niet aan borden), en pas in ondergeschikte orde de partij die hij als afdelingsvoorzitter vertegenwoordigt. Ook binnen het Vlaams Belang zijn ze niet altijd even gelukkig met mijn rechtlijninge houding, maar ik ben nog nooit gecommandeerd geweest van bovenaf.  Dus wat Geert Vancleemput in zijn laatste boek (dat hier voor mij ligt) beweert, klopt wel ergens, maar hij vergeet te zeggen dat het Vlaams Belang altijd afhaakt met narcistische, overgestudeerde  intellectuelen die geen respect hebben voor het groepsbelang en denken als enige te weten welke weg het Vlaams Belang moet volgen.  Hij heeft jammer genoeg nooit de economische werkgroepen van het Vlaams Belang meegemaakt.  En hij smijt met slijk naar de Annemans die zoveel gedaan heeft voor hem.  Hij zegt dat Annemans Dewinter moest buitengooien. Eigenlijk verklaart hij dus dat Dewinter gelijk had dat Geert Vancleemput niet de echte idealen van het Vlaams Belang uitdroeg... De geoliede machine kon slechts verder soepel draaien zonder Geert Vancleemput, en ook de drie topmannen zullen op termijn vervangen worden (nee, er zijn geen waardige opvolgers momenteel).

Zo'n mensen als Vancleemput zitten bij de VLD, er zitten er nog meer bij de CD&V, bij de PS lijken er soms zelfs alleen nog zo'n mensen te zitten, en de groenen hebben zo weinig van economische realiteit gegeten dat ze zelf de natuur om zeep helpen (dat ze eens nadenken over het feit dat de "landbouw een PRIMAIRE sector is" en wat dat betekent).  Een mens kan pas sociaal zijn en zijn kinderen mooie idealen meegeven als hij/zij ze eten kan geven en daarvoor hard werkt (man èn vrouw met elk hun respectvolle eigenheden en eigenaardigheden).  We moeten dus de bevolking ook niet overdonderen met politieke programma's, want we bedoelen allemaal ergens hetzelfde.  Politici moeten MEER werken dan de burger en worden MEER betaald om MEER verantwoording af te leggen over hun daden. Dat politici vergissingen begaan, stoort mij niet (ook Churchill deed dat), mijn baasje zal de eerste zijn om zelf nog blunders te begaan.  Maar hij zal ze, net zoals hij dat doet in zijn professionele carrière, stuk voor zelf met zelfdiscipline en luisterbereidheid proberen te corrigeren. Hoe meer macht iemand krijgt, hoe meer hij moet opletten.  En iedereen die denkt dat hij het of er  'is' (ik denk vooral aan Quicky's stijl in alle kranten met fictieve kostenbesparingen van bedrijven terwijl België het meest complexe en dikwijls ook zwaarst belaste land geworden is), mag zoals hij op mijn collega's met zijn vorige verkiezingsslogan zette "ik zoek werk" van mij een prompte C4 voor politiek krijgen (stel je voor, hij stelt een Schepen van vereenvoudiging voor voor elke stad, wie zal dat betalen).  Idem voor elke PS'er die zichzelf verrijkt via VISA, douches, werken thuis of om het even wat met jullie belastinggeld.  Dat is een zeer simpel principe.  En dan moet er geen wet komen omtrent recidivisme. Alleen in de politiek word je al vrijgelaten nog voor je opgesloten wordt.  Vandaar wellicht de sympathie voor misdadigers, want die zijn wellicht collega's aan het worden.

P.S.: Sorry voor de slordigheid, maar eigenlijk doet mijn baasje dit alleen voor de jeugd onder ons, met zijn natuurlijk priesterroeping nadat hij zjin eerste bijna-dood-ervaring had.  Want hij geraak toch altijd waar hij wilt, en heeft geleerd dat al zijn dromen gerealiseerd kunnen worden als hij er maar hard genoeg voor werkt (met enig gezondheidsvoorbehoud maar de sterke fysiek en psyche van de 'Van Belles' komt minstens deels door een ouderwetse opvoeding waarin men van nature zeer veel 'bewogen' en 'gewerkt' werd, en die toen ook de klappen kregen die ze zelf verdienden.

Opmerking voor de VLD-sitebeheerder: Het moment is gekomen om uw idealisme werkelijk na te komen.  Zie mijn IP-bezoekers na en vergelijk deze met de uwe, en gebruik uw bronnen om op te sporen wie de werkelijke dader is.  Het is belangrijk voor uw blazoen, het is integer en het bewijst dat u Vlaams, liberaal en democratisch bent.  Ik zou hetzelfde voor u gedaan hebben, zonder vragen, zonder partijbelang, zonder eigenbelang.  En dat weet u, want u kènt mij wel.

www.vlaamsvierkant.be - Reacties - info@vb.be