www.walleweg.be - Bellegem/Rollegem/Kortrijk 2006
(verantw. cijferjournalist: Van Belle Jean Marc, Bellegoed, Bellegem, www.hoehel.be - herbie- vlaamsrecht.be (let op: politiek)

VAN BELLE Jean Marc, Bellegoed, Bellegem, juli-augustus 2006 -  'De Wilde Walleweg'

VAN BELLE Jean Marc - info@vb.be - www.walleweg.be