Het begon allemaal met een sprankelende idee van wellicht Marius VANHESTE of zijn ouder(s), de Vrije Basisschool deed direct mee, en nog voor de rest van Bellegem en zelfs de verdere bewoners van Walleweg zelf van meer wisten, bracht de burgemeester van Kortrijk in eigen persoon een bezoek aan de kinderen in de school in kwestie en dit TIJDENS de lesuren op mijn 41ste verjaardag ma 26/06/2006. Ik weet niet of de burgemeester zich hiervan bewust is, maar als iemand hiervoor een klacht zou indienen bij de Commissie van Zorgvuldig Bestuur dat het schoolpact hiermee ernstig overtreden werd (onafhankelijkheid en politieke neutraliteit), kan CD&V grote bedragen aan werkingsmiddelen verliezen (in een beslissing van 2 juni 2003 stelde ze nog expliciet "dat aan het verbod op politieke propaganda in het onderwijs een ruime uitleg moet worden gegeven. Politieke propaganda en politieke activiteiten in de onderwijsinstellingen, door welke persoon of instantie dan ook en ongeacht voor wie bestemd, zijn verboden." Maar gelukkig zijn Bellegemse Vlamingen in het algemeen brave en tolerante burgers. Directeur Dirk, weze niettemin ook verwittigd, want er zijn al een aantal mensen kwaad voor een aantal gebeurtenissen uit het verleden. Op deze beslissing staat bijvoorbeeld: "dat kinderen niet mogen worden misbruikt uit louter politieke doeleinden." Hun redelijke vraag naar fietsveiligheid betreft een aspect dat niet tot het monopolie van CD&V behoort, integendeel, veiligheid is een aspect dat net werd overgenomen van een andere partij waarvan de naam niet hoeft genoemd te worden. Ook staat er "Deze vermenging is des te meer onaanvaardbaar omdat het gaat om basisonderwijs met jeugdige leerlingen." Een ander verschilpunt is wel dat die school echter sprak 'niet op de hoogte te zijn' van het blaadje in de blauwe brooddozen omdat het uitgedeeld werd op vrijdag 23 december 2005, net voor de kerstvakantie. Op deze link stelt de commissie ook duidelijk: "De Commissie is van oordeel dat een activiteit tijdens de lesuren of opendeurdagen waarbij de politieke mandatarissen van slechts één politieke partij aan bod komen, wellicht een in het daglicht zetten is van die ene politieke strekking en dus publiciteit ervoor inhoudt."

De bewoners van het Straatje hebben al ervaring met een aanvraag tot 'verbreding' en het was toen ook net voor de verkiezingen... Zie http://straatje.be, een site die toendertijd daarvoor ook werd opgericht.  Maar  in de Walleweg zijn ook mijn drie kindjes en ik zeer dikwijls gezien (op alle mogelijke verplaatsingswijzen, op één wiel, twee wielen, drie wielen - Stientjes driewieler, vier wielen - dit of dit -of zelfs ABEC-5 gelagerde acht wielen). Meer nog: als we met de auto naar Bellegem rijden en we willen benadrukken dat het weekend is, dan nemen wij altijd symbolisch de Walleweg omdat dit net zo'n prachtig en authentiek weggetje is. En van boer Labis kregen we zelfs eenmaal toestemming om eens voorzichtig tussen het graan deze speelfoto te nemen.

Tot de schrik van een paar bewoners, kwam er echter in het Kortrijks Handelsblad/Krant van West-Vlaanderen plots een heel artikel (zie links CD&V-stunt?), waarin al stond dat de verkeerscommissie van Stad Kortrijk er al mee bezig zal zijn, terwijl niemand van de Walleweg zelf enig contact had met Kortrijk...

Om die reden werd gevraagd aan mij of ik - in mijn gebruikelijke persoonlijke actieve werkstijl met steevast actuele bedenkingen overal - de zaak niet wat kon open trekken en er geen mogelijkheid was om eerst zelfs eens wat dialoog te doen, voor theoretici die misschien de Walleweg oorspronkelijk niet weten liggen, zich moeien om te dicteren wat moet en wat niet mag (vooral van dat laatste krijgen we wat te veel de laatste tijd).  Links vindt u een indeling, maar ik wens u veel plezier op deze wellicht iets 'rechtsere' site en aanpassingen zijn welkom (vrije meningsuiting bestaat ècht bij mij)! Voor de mensen die zich ergeren, dat meestal 'rode' kruisje bovenaan, verlost u uit uw lijden.  Ik geef wel nog de mop mee die ik hoorde bij iemand uit de Walleweg: "Een groene, is een rode die nog niet rijp is" en daarmee weet u al waaraan u zich ook mag verwachten op deze site (intrinsiek ben ik eigenlijk a-politiek, maar zelf het goede voorbeeld geven is altijd beter dan de kat uit de boom te kijken en wachten tot het beestje eruit dood naar beneden valt, goede papa's doen alles voor hun gezin).  Voor andere (eenvoudige) humor, surft u best naar deze kinderwandelboekjes die ik maakte voor de Vrije Basisschool van Rodenburg/Marke (zware downloads, vrij te verspreiden).

De verantwoordelijke uitgever van deze site staat onderaan.  Ik ben ook fiscaal journalist en vindt dat lezers en dus ook kiezers, wèl verstandig genoeg zijn om altijd hun eigen mening te vormen, meer nog: Ik geloof absoluut in de intelligentie van het volk, de burger, de massa, méér dan in gelijk wie die beweert dat intelligentie alleen van individuen komt. Concreet in dit geval vind ik dat de bewoners van de Walleweg (en vooral de landbouwers die het meest anciënniteit hebben en het meest gebruik maken van de Walleweg zelf!) zelf best eerst bepalen of de straat al dan niet veilig is, dat ze vervolgens recht hebben op voorstellen tot wijzigingen en vooral inspraak, en dat ze tot slot als een goed huisvader best ook inzage krijgen tot het budget dat daarvoor nodig is, zodat het niet zoals alle andere projecten uitloopt tot het drievoudige en nadien zouden moeten zeggen "maar ja, voor dat geld, hadden we liever iets anders gekregen...", bijv. die zeer toffe rolkombaan = skatebowl = 100.000 EUR geraamd = 300.000 EUR nu reeds. Om de kritiek misschien volledig te maken: Welk 'goede huisvader' bouwt op die manier zijn gezinswoning terwijl de totale schuldenlast van Stad Kortrijk blijft stijgen. De kliniek zal ook 200 mio EUR kosten terwijl de jaarlijkse ontvangsten 100 mio EUR zijn volgens hun rondgezonden 'schijf'. Om een idee te krijgen wat miljoenen euro betekent, klik op dit zeer recent artikel uit De Tijd van 10/08/06! Als u liever humor leest, kunt u hier terecht.

Dit artikel is geen propaganda, maar de opstapeling van feiten is ernstig en de inlichting van de bevolking blijft onvoldoende, zoals trouwens hier bevestigd werd bij het aantreden na de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat is een kwestie van 'doen', niet van 'beloven' of 'babbelen'!

Addendum d.d. 11/08/06:

Blijkbaar is er een serieus persoffensief van CD&V bezig, en ook nationaal in De Tijd (ja, die krantengroep is ook overgenomen en dus ook al minder afhankelijk).  In dit artikel wordt het fusieziekenhuis plots 150 mio EUR (het komt niet op 50 mio EUR, niet waar), en ook komt er een nieuwe politiekantoor om 420 agenten VAN straat te houden dat 24,2 mio EUR zal kosten (ik dacht dat er vooral blauw OP straat ging komen)? Ze gaan trouwens 'liggen in de weide' [liggen is een correct Nederlands legerterminologie]. Dan lees je in dat artikel ook nog van woontorens, zie ook dit artikel uit het Kortrijks Handelsblad van 16 december 2005.  Onderaan het artikel van de Tijd van vandaag staat "Burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V)".  Ik vraag me af of er niet moet staan Alexander De Grote, want als je dat artikel helemaal leest, lijken beiden duidelijk ernstige megalomanie gemeen te hebben...  Hoe klonk dat liedje weer dat mijn overleden vader, een hooggeplaatste fiscale ambtenaar dikwijls zong: "Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? Wie heeft zoveel pingeping, ja wie heeft zoveel geld?"

Addendum 07/09/06:
Het Walleweg-verkiezingsbord van het Vlaams Belang bedreigd op deze VLD-website en reeds in brand gestoken
Surf naar www.vlaamsrecht.be , maar let op:

Laat u niet beïnvloeden voor de verkiezingen, dit is een Vlaams getinte site geschreven met de hulp van mij in functie van afdelingsvoorzitter van een politieke partij die volgens sommigen extreem rechts, absoluut racistisch is, krapuleus, een laag IQ vertoont, gemeden moet worden als de pest (of als de mest eerder, als we de mestkever-opinie volgen), maar dat zult u meteen merken aan de achtergrondmuziek; ik geloof echter in de intelligentie van de lezer om resistent te zijn tegen propaganda van om het even wie en uw hersencellen eigenhandig te bedienen. Ik weiger te aanvaarden dat het geheugen van de kiezer kort is en dat de kiezer dom is.  Naast leerkrachten (zoals ik) kunnen alleen politici domme vragen stellen. Als ik in mijn ideologie zeg dat iedereen respect voor materiaal moet hebben, geldt dat ook voor zowel verkiezingsborden en landbouwvelden, als voor het belastingbudget voor verkiezingspropaganda (ik aanvaard 0,00 EUR voor mijzelf en heb mij ook in het midden van de lijst weggestopt op een normaal niet verkiesbare plaats omdat wie mij wil vinden, mij wel zal vinden en ik mezelf eerst moet bewijzen i.p.v. mijn gezichtje op voorhand 'op te hangen' en te starten met valse beloften waarvan ik weet dat ik ze pas op lange termijn kan waarmaken).

 

VAN BELLE Jean Marc - info@vb.be - Homepagina