Verkiezingsborden: Humor & The Best of Bellegem

De slogan vanop de site van Francis Devriendt kent vandaag al drie versies: versie 1 - 05/09/06 - versie 2 08/09/09 - versie 3 09/09/09

De aanval op mij als verkiezingsbord is intussen gewijzigd van "Zeg nu zelf. Zou u dit bord niet willen afbreken?" naar "Zeg nu zelf, is dit niet ontsierend?" naar een verkiezingsbord dat helemaal niet meer met mij te maken heeft ergens eender waar in de stad naar "Lelijk Vlaanderen".

Nochtans geef ik Francis wel gelijk wat betreft dat verkiezingsborden zoals ik foeilelijk zijn op zich (ik vind de foto van het graan dat hier vroeger stond wel subliem als teken dat verstedelijking niet zomaar goed is, iets wat de groenen trouwens in het hart zou moeten treffen) omdat er volgens mij geen enkele voorbijganger nog gelooft in de lege of zelfs valse beloftes die nu gedaan worden omdat ze ze gewoon niet kunnen nakomen doordat het vriendjespolitiek werd en niets meer wordt beslist wat 'moet' en dus 'soms tegen de burger' op korte termijn in gaat (niet op lange termijn).  Er zijn mensen hier langs mij rijden en zeggen "Het stinkt hier" (ik vernam daarnet van landbouwer Geert dat de mest voor de 15de moet uitgestrooid zijn, nog zo'n beperking, amai die landbouwers moeten tegenwoordig meer reglementen kennen dan fiscalist, juristen of zelfs een rechters in maatpak).  Als ik mijn mening als verkiezingsbord zelf mag geven: Ik vind dat het "stinkt" met het ego van al die gezichten overal.  Vroeger had ik daar niet zoveel last van, maar sinds mijn baasje afdelingsvoorzitter is zie ik de bedragen hoor die elke partij besteedt aan verkiezingspropaganda, waarbij dat voor Kortrijk al snel de duizenden euro's overschrijdt, dan vind ik echt dat dt dus geweldig stinkt.  Ik heb mijn baasje dan ook kunnen overtuigen persoonlijk te weigeren enig verkiezingsbudget te gebruiken, en hij verklaarde mij op eer en geweten nog nooit n euro ontvangen te hebben van het Vlaams Belang. Integendeel ik denk dat hij er al veel brandstof en energie aan toegestoken heeft. Een verkiezingsbord uit de buurt vertelde dat  'een' opgestapt raadslid wel bijvoorbeeld zijn plak- en verplaatsingskosten wel aan zijn penningmeester doorrekende en bij zijn vertrek zelfs met de kas gaan lopen is).

Humor

Maar een verkiezingsbord hoort 'constructief' te zijn en zo staat het in deze constructieve 'score' zelfs na een brand nog op mij.  Daarom deze pagina van humor & welke collega verkiezingsborden ik wl goed vind, en dan specifiek voor Bellegem die Scone (ja, dat is de bijnaam, net zoals van mijn baasjes geboortestad Brugge, die verhuisde naar Bellegem omwille van zijn echtgenotes 'spielerei' "wat zou je zeggen van Van Bellekes van Bellegem" - hij zegt in 't Brugs "Van Belletjes").

Deze hierboven is te zien in de Doornikserijksweg. Als je erop klikt, zie je het bord aan de andere zijde, dat iets 'voorzichtiger' werd geplaatst. Mijn mening is dat niet alleen De Ronde van Vlaanderen maar eigenlijk hl Vlaanderen 'te koop' is.  Wordt de Vlaming dat gewoon?

Deze hierboven is deels mijn baasjes schuld. Ik adviseerde hem er als titel bij te zetten:
"Gezien"

Deze hierboven kreeg ik door van mijn familie in Zwevegem: de Zandbeekstraat.  Daar staat CD&V en gemeentebelang mooi naast het Vlaams Belang en als bord begrijp ik nog steeds niet waarom dat niet zou kunnen. Ook in de hoek Processieweg met de Sint-Pietersweg staat mijn reeds vermelde broertje het Vlaams Belang mooi en vredig naast die van CD&V en worden die borden in tegenstelling tot mij ook nooit vernietigd.  Betekent dat niet nu al dat er wl een mooie coalitie mogelijk is? Dat beide partijen elkaar zouden controleren hoeft niet tot ruzie te leiden, maar kan alleen in een gezonde concurrentie waarin elkeen meer dan zijn best doet, ten gunste van de burger komen! Ware het niet mooi dat alle borden samendeden, en nadien ook alle mensen die daarop staan?

 

The Best of Bellegem

Foeilelijk

Met bordvriendelijke groeten,

Het Verkiezingsbord Walleweg-Elleboogstraat.  Let wel, elke overeenkomst tussen ellebogen en de politiek is louter toevallig, want ik ben van een partij die de kans nog niet gekregen heeft om met haar ellebogen te werken!

Verantwoordelijk baaske: VAN BELLE Jean Marc, info@vb.be

www.vlaamsvierkant.be - Reacties - info@vb.be