2006

Misschien terug deze link naar www.walleweg.be even vooraf: Diverse documenten met politieke beloftes; kostprijzen en Bellegemse brief aan landbouwers uit 2000. Daar kan eventueel nog wat achtergrondinformatie in staan die nuttig kan zijn.

Ik vervolg mijn geschiedenis, ditmaal die van 2006.

Na een lange, volgens mij in mijn geval, welverdiende rust, werd ik hier terug opgesteld in het weekend van 26/27 juli 2006, weer vooral door Wilfried en ditmaal met Maarten Seynaeve, die nu ook lijsttrekker is van Kortrijk.  Mijn baaske zelf komt voor het eerst ook nederig voor op de lijst (in het midden, maar zijn huisnummer doet er niet toe en mocht ik niet verklappen omdat hij graag op eigen kracht werkt, en ook zijn verkiezingsbudget weigert omdat dat net tegen zijn principe gaat van voorzichtig met belastinggeld omgaan en hij voor zichzelf geen propaganda wil voeren die de belastingbetaler geld kost). Bovendien vindt hij dat hij nog 'te groen achter zijn oren is' om voluit te gaan, en wil hij zich eerst de komende zes jaren zelf bewijzen door zich langzaam aan in te werken in het cijfermateriaal. Ja, het was de zaterdag, want de zondagmorgen zorgde hij nog in de folklorefeesten voor de Rollebol de zondagmorgen en toen was er groepsfoto waarop hij aanwezig moest zijn, maar hij verkoos de kinderen te leren rolschaatsen, temeer omdat zij daar jaarlijks op uit zijn en dat niet kon verplaatst worden.  In de tent te Rollegem kwam hij overigens Johan Coulembier van de Doornikserijksweg tegen en mijn baaske wenste hem oprecht veel succes maar vond het jammer dat het postkantoor niet naar Bellegem teruggekeerd was.  Daarachter kwam dan Jean de Bethune en deze vond het jammer dat "iemand met zo'n intellect zich liet misbruiken door het Vlaams Belang".  Er stond meer volk in de tent te Rollegem, en dus repliceerde mijn baaske (hij heeft mij het hele verhaal verteld 's middags toen hij mij al moest herplakken nadat ze mijn posters voor de eerste keer kapot langs alle kanten hadden gescheurd) hoe hij wist dat het Vlaams Belang mij zou misbruiken en of het niet eerder omgekeerd was dat ik het Vlaams Belang gebruikte om mijn kinderen een betere toekomst te geven en zelf nog wat problemen op te lossen en het goede voorbeeld te geven i.p.v. zomaar kritiek te geven.  Hij draaide zich om en het gesprek ging toen plots over dat de 'top' helemaal rot was van het Vlaams Belang.  Mijn baaske vond het meteen zeer straf (maar klassiek) dat blijkbaar buitenstaanders Dewinter, Vanhecke en Annemans altijd beter kennen dat de Vlaams Belang mandatarissen zelf, maar antwoordde dan meteen: "Dan kunnen we toch een coalitie aangaan?"  Op het vraagteken en in belangstelling van de omstaanders vervolgde hij met "èh ja, jullie top is zeker helemaal vort, dus dan stemt dat toch overeen?" waarmee hij de hilariteit bekwam (misschien wat misplaatst, want het was de zaterdagavond moppenavond geweest in de folklorefeesten).  Maar voor Jean de Bethune was het antwoord duidelijk "Nooit".  Over de alcoholische toestand van dergelijke mensen zullen we trouwens maar niet spreken.

Sta mij toe hier weer even als bord dat veel hoort en ziet te roddelen, zoals het in een goegemeente als Bellegem/Rollegem hoort:

Maar nu terug naar de 2006.

Hoewel het aantal en de ernst van de aanvallen in 2006 kleiner begonnen dan in 2006, ontplofte de landbouwer Labis toen hij merkte dat ze in de nacht van 30 op 31 augustus geprobeerd hadden de borden en affiches in brand te steken op de Elleboogweg.  En terecht, het had nu wel geregend, maar een paar daegn ervoor was het droog geweest en stond het veld vol stoppels terwijl er een loeiharde wind was. Dat borden afgebroken worden, kan ik soms nog begrijpen omdat ik in 2006 nog les gaf aan meer dan 150 leerlingen van het VTI te Izegem van de derde graad (zie deze simpele limerick dat ik voor hen schreef en waarmee ik een nominatie kreeg voor de gedichtendag en dan ook zette in mijn zeer oude rubriek http://logocom.be/poezie).   We voelden ons dan ook verplicht  hiervoor PV te laten opstellen ditmaal. Nadat ik mij excuseerde bij de politie om hen nodeloos lastig te vallen, vonden zij het echter ook zeer ernstig. Labis wees mij er overigens op dat het misschien dezelfde mensen zijn die een tijd daarvoor al tweemaal brand hadden gesticht bij dat verbouwde pand wat verder, en dat lijkt mij inderdaad plausibel, want jongens die met vuur spelen, blijven dat ook dikwijls doen (zie de branden van Roeselare en ook andere).

Ik geef u meteen een aantal foto's, maar heb ze eerst in lage resolutie gezet en ook beperkt om de download en de snelheid van deze site niet te veel naar beneden te trekken.

hierboven staat "Afbraak II - Opbouw III"

in het maïsveld aan de overzijde (waar ik de nacht van 02/09/06 overigens zeer tof geslapen heb om de wacht te houden; ik heb in mijn legerdienst trouwens de zwaardere opleiding RP (regimentspolitie) gevolgd, dus ook wat dat betreft, ben ik gevormd

hierboven duidelijk de schroeisporen op straat (31/08/06 om 9h10)
sorry hoor, maar vuur doet me toch denken aan de rallen in Frankrijk
en dat is hier maar een paar kilometer van
(en die buurt van Rijsel waar de politie zelfs niet meer in durft, ook)

hierboven de door de politie uit het maïs gehaalde hout
het verbindingshout blijkt nadien echter te ontbreken (ook verbrand of meegenomen?)

Op deze link vindt u het procesverbaal dat op 31/08/06 werd opgesteld (en dat de dag erna blijkbaar automatisch in twee kranten kwam, ik had ze nochtans niet verwittigd, ik ben dan wel journalist maar ben absoluut of net daarom niet media-geil, maar ik weet dat bepaalde media alle PV's overlopen; de dag erop is er zelfs een filmploeg langsgeweest om te filmen! Ik zelf heb overigens geen televisie en mis dat niet meer ook (heb genoeg met internet en speel en studeer liever met  mijn kinderen dan de TV als excuus voor niet-opvoeden te gebruiken.  Misschien lig hier het geheim waarom ik altijd zo welgezind rondloop, graag werk, graag sport, graag speel en ravot; graag sites maak, graag studeer en filosofeer?

De brandresten die langs de weg lagen.

Boer Labis moest ook aanwezig zijn voor het PV (= eigenaar van de grond); beseffen de 'destructieven' dan niet dat dit blijkbaar pure reclame is die ze voeren voor ons, want wie zijn nu de onverdraagzamen?

Gebruikt materiaal voor heropbouw. Hoe meer ze het kapot maken, hoe groter, sterker en breder ik het maak, want volgens de marketingprincipes wil dit zeggen dat deze locatie beter is dan andere! Nu is het een bord met langs drie zijden plakkaten.
Onvoorstelbaar op 02/09/06 tweemaal in klaarlichte dag de posters eraf getrokken. Hierop is de score al 3 X destructie; 1 X brandstichting en 5 X constructie
Omdat het nu een groter bord was (de panelen werden opzettelijk kapot gestampt om niet herbruikbaar te zijn), staat erboven:

 VERLENGD WEGENS GROOT SUCCES

andere zijde; op zijpaneel staan mijn gegevens en zet ik wat later nog mijn GSM-nummer erbij

De score is nogmaals gestegen, maar ditmaal plaats ik twee alarmpjes ook op het paneel (met het oog op mijn overnachting in het maïsveld); ja, hoor het zijn de deuralarmpjes van het Vlaams Belang zelf! Ook mijn site www.vb.be staat vermeld om al mijn gegevens terug te vinden (niet iedereen is bang om voor zijn mening uit te komen, de echte helden zijn in mijn ogen de gewone burgers die toestaan dat er borden mogen staan op hun grond!

Inderdaad, nu sta ik er weer lelijk bij. Maar de destructieve dader, heeft zich duidelijk verwond aan een paar schroeven die in het paneel zaten.  Als we willen kunnen we nu zelfs een DNA-test uitvoeren.  Of Francis, is het misschien uw eigen hand die gewond raakte en vind je daarom dat dit bord moet afgebroken worden?

's Nachts mag ik dat bord niet herstellen. Er mag zelfs geen 'pap' in mijna auto zitten of die kan in beslag genomen worden. Maar ik heb goede richtlijnen van mijn Kortrijkse teamleden gekregen en 't is voor morgenochtend.  Je merkt wel dat het zware lijm is die we gebruiken, maar toch krijgen ze er nog stukjes van af.

En wonder oh wonder, het is nu al een recordtijd dat ze niet meer afgebroken werden. Ofwel heeft de dader door dat heel het gebuurte eigenlijk ziedend is voor zo'n destructiviteit, ofwel heeft hij gemerkt dat er een paar bijzonderheden zijn in de buurt en het geluidsalarm, of dat er patrouilles zijn en last but not least, dat er duidelijk op het bord staat dat er reeds brandstichting is geweest, dus degene met enige juridische kennis beseft wellicht als hij de pech heeft om betrapt te worden, het wel een zeer ernstig staartje voor hem krijgt. Tegen het afbreken had ik trouwens eigenlijk niet zo veel, want ik heb normaal toch altijd meer energie dan de meeste anderen en beschouw zo'n zaken altijd als uitdaging of zelfs concurrentiële wedstrijd. Maar inderdaad, met brickets dat vrij onbrandbare, nat gedrenkte hout, proberen in brand te steken, dat is meer dan een brug te ver. Hopelijk was het niet zo bedoeld door de daders.

Zo dat was dat.   Misschien wordt de site nog aangepast, excuses voor de fouten, maar mijn baaske had maar zes nachtelijke uurtjes vrij om deze site nog snel te maken voor mijn in repliek op de publieke aanklacht van Francis Devriendt:

 

"Zeg nu zelf. Zou u dat bord, mij dus, niet afbreken?"

Let dus op, als u gesnapt wordt, dan weegt de aanklacht brandstichting zéér zwaar door, nog meer dan de dure boete die u alleen al zult betalen aan het Vlaams Belang voor het dure drukwerk en is dat een ernstige verzwaring van de feiten.  Bovendien is Francis Devriendt volgens zijn site een jurist, en dan weet hij ook dat de dader zich kon laten leiden door zijn 'aanzetten tot', wat hem tot mededader en medeplichtigheid promoveert.

En op medeplichtigheid staan... dezelfde straffen als voor de daad zelf. Hebben ze trouwens niet zelf die wetten 'aanzetten tot' via een hele resem wetswijziging incl. een grondswetwijziging helpen verstrengen?

Of niet soms?

www.walleweg.be - Fietspad???