Ontslag bij VLD om "racistische" redenen

Snellinks Lidmaatschap VLD Vreemdelingenstemrecht Belastingverhoging?
  Begrotingscijfers nodig Vld-congres BXL 06/02/04 Arrest & proteststem
  VLD-klacht VLD-tuchtverhoor VLD-ontslag

Historiek:

1. Lidmaatschappen bij diverse politieke partijen

Hoewel ik oorspronkelijk door mijn wetenschappelijke interesse oorspronkelijk a-politiek was , werd ik halverwege de jaren '90 als boekhouder-fiscalist méér dan nieuwsgierig naar de verdeling van de (soms torenhoge) belastingen die ik jaarlijks beroepsmatig moest uitrekenen en 'optimaliseren'. Het gaat in mijn dossiers alleen al over miljoenen euro per jaar en ik vroeg me toch af hoe dit kluwen beheerd wordt op 'hoog niveau'.

Door mijn liberale aard (merendeel van boekhouders/accountants is op vrije markteconomie gericht) neem ik al snel een lidmaatschap bij de VLD, maar op het aanmeldingsformulier zelf vul ik in bij de vraag "lid van andere partijen" 'JA' in, met het commentaar dat ik mij toch EERST moet informeren voor ik resoluut zomaar voor 'een partij' zou kiezen en het mij eigenlijk altijd om 'personen' gaat.  Dat blijkt geen bezwaar te zijn want al spoedig krijg ik mijn eerste betalingsbewijs.  U vindt een .pdf van mijn laatste lidkaarten bij de VLD op deze link.  Van het Vlaams Blok moet ik niet weten, zeker niet nadat ze mij bij de VLD vooral eind jaren '90 en eerste jaren van het nieuwe millennium verder wijsmaken dat dit een partij is van 'crapuul - straatmensen - allegaartje met rotzooi'.  Maar naast de burgerkrant, lees ik ook de blaadjes en info van de andere politieke partijen en nog meer de tussentijdse 'boeken' van "beroemde" politici (dus ook het eerste burgermanifest, waarvoor ik oorspronkelijk zeer warm liep en sympathie kreeg voor Verhofstadt).  Laatste daarvan die ik las waren "Steve op de Rooster - Yves Desmet interviewt Steve Stevaert", en "Wat goed is voor de mensen - intentieverklaring Steve Stevaert".  Intussen kom ik zowel met veel VLD-ouderen als met veel VLD-jongeren in contact (mijn gepensioneerde hoogbegaafde vader kende bij de belastingen trouwens zéér goed zijn oude baas, de mentor van Verhofstadt, maar vertelde mij wel wat straffe verhaaltjes daarrond - oude politieke cultuur in Sinterklaastijd, noem ik dat, vooral de vorming van de Sociale Zekerheid van onze Brugse vroegere Achiel Vanacker is hier zéér interessant èn nog steeds essentieel voor wie ook de sociale schuldenberg wil hervormen).  Dus ook Vandenbroucke, Annemie Neyts en Dedecker konden op sympathie van mij rekenen.  De rekentechnieken van Dehaene zijn mij ook bekend, jammer dat hij echter niet altijd 'voelde' noch zag wat de 'bijwerkingen' waren die optraden bij bijv. de 'accijnsverhogende dieseltaks' waardoor het effect totaal anders verliep dan verwacht en hij de 'belastingdrempeltolerantie' overschrad (drempel die zowel leidt tot fraude als tot vlucht).  Maar hoe dan ook vormt het VLD-lidmaatschap een sterke factor in deze periode en ik geloof al vanaf 16-jarige nogal resoluut in een vooral centrum-rechtse regering.

2. Problemen in 2002 met migrantenstemrecht

Ik ga hier niet mijn anekdotische sollicitatie bespreken voor de 'nieuwe PDG van de NMBS' omdat ik het wèl zag zitten de NMBS te hervormen en terug rendabel te maken (een directe vraag waar de meerwaardes op de verkochte gronden van stations waren, werd mij trouwens plots zeer kwalijk genomen door de Schoupen-gezinden, we zullen maar niet vertellen wat 'schoepen' in het west-Vlaams betekent), maar kom op een mailtje tussen de andere uit op di 5/02/02:

"Kunt u bijgaande briefje doorgeven aan het partijbestuur?  Indien u akkoord gaat met migrantenstemrecht, vrees ik dat u enorm veel stemmen aan het Vlaams Blok geeft."  Ik meld ook in deze zelfde mail dat ik op dat moment nog bang ben van het Vlaams Blok, maar dat ik het fenomeen dat "een aantal normale, intelligente mensen overstapt naar hen" niet met lede ogen kan aanzien.

Normaal heb ik niets te zien met vreemdelingenstemrecht, maar hier gaat het me om het principe van de 'onzichtbare agenda' die blijkt uit een aantal feitelijkheden, waardoor ons dingen in de strot geduwd worden waar het merendeel van de bevolking niet akkoord mee gaat, en waarvan niet anders kan gezegd worden dat dat dit toegeven is aan een 'machtsgeilheid' om ten koste van principes aan de parlementaire wedden en budgetten te kunnen blijven zitten, terwijl indicatoren erop wijzen dat de inkomsten ook door de uitbreiding van de unie wel eens zouden kunnen achteruit gaan (probleem voor onze kinderen, hoor ik zelfs tweemaal in SPa-kringen tot mijn grote verbazing).

Intussen applaudisseer ik met VLD-handen zeer gedurfd en luidop in een zaal met minister Reynders voor de vennootschapsbelasting van 39% naar 33%.  Nadat Reynders echter teruggefloten wordt door Verhofstadt dat daar het budget niet voor is, zie ik in de bijkomende wetten al snel in dat dat een blunder was, omdat mijn zéér rijke klanten die 6% cadeau krijgen (hebben verschillende vennootschappen waarin geen wedde wordt uitgekeerd omdat deze à 54%/50% belast werd + gemeentebelastingen + 23% sociale bijdragen), maar dat mijn hardwerkende Vlaamse KMO's al snel deze 6% zullen betalen i.p.v. ontvangen!  Zie http://logocom.be/fiscaal onder andere, maar het is al erger dan dat geworden door bijkomende wetten qua opleiding, veiligheids, bodemsanering, billijke vergoeding, reprobel en recupel, grondlasten & andere gemeentebelastingsstijgingen.  Intussen voel ik mij schuldig dat ik bij een klant met een netto belastbaar inkomen van 1,5 mio BEF inkomen dat ik ze geadviseerd heb om een vennootschap te maken, want mijn nieuwe berekeningen bewijzen dat een vennootschap nu zelfs aan dat bedrag niet meer wenselijk is (duurdere boekhouding; sociale bijdrage vennootschappen; meer AOIF-controles; jaarrekeningenplicht; moeilijk kunnen stopzetten ervan; grote oprichtingskosten en opmaak financieel plan; niet flexible instrument vergeleken bij een eenmanszaak; problemen met rekening couranten en liquidatieboni bij gebruik van gelden uit reglementaire winsten).

3. Belastingverhoging ipv verlaging, vereenvoudiging administratie

Zoals vermeld bredit de complexiteit van de wetgeving verder uit met de extra soep van belastingkrediet.  Ook investeringsreserves zijn zodanig complex en soms zo gevaarlijk (bijv. 13% regel bij uitkering van dividend en je valt ook buiten het verlaagde vennootschapstarief, wordt samen met de 1 mio-regel met voorbedachten rade door sommige AOIF-controleurs gebruikt om doelbewust extra belastingen te innen bij hardwerkende KMO's i.p.v. de aandacht toe te spitsen om de overblijvende frauderende bedrijven & de frauderende overheidspersonen - maar dat mag blijkbaar wèl, je mag zelfs in functie blijven als dat gebeurt en de persoon die het aanbracht wordt zelfs in diverse gevallen geliquideerd - tot letterlijk toe).    De onvrede tussen een aantal groepen VLD-mensen neemt toe, en dat komt ook bovendrijven in de top.  Nu is het nog erger: 1 mio regel is al 36.000 EUR regel (met 23% extra sociale bijdragen op verschil daartussen = meer dan 200.000 extra belastingen & sociale bijdragen voor gezonde KMO)  en investeringsreserve is inderdaad terug naar af.

4. Begrotingscijfers nodig

Zoals vermeld, weet ik meer en meer van een aantal zaken.  Maar nu wil ik ècht eens zien waar onze belastingen naar toe gaan. Na mijn constructieve voorstel om ook bij de ministerie voor Vereenvoudiging (Quicky, een beetje zoals in Quick en Flupke) van de administratie één dag per week te werken om te helpen (tegen vergoeding van mijn omzetverlies dat ik daardoor natuurlijk zou leiden als zelfstandige), krijg ik als antwoord dat ze geïnteresseerd zouden zijn alleen als ik full time zou werken voor hen, en dat kadert weer 'in het rijtje lopen', terwijl ze zich toch duidelijk moeten bewust zijn van het feit dat onschatbare informatie net vooral vanuit ACTIEVE zelfstandigen moet komen (feedback van fiscale & accountancy-kantoren die zelf weer een heleboel klanten hebben, waardoor bijv. informatie over de evolutie van fiscale controles op zeer brede schaal bekomen wordt,  niet alleen van de regio Vlaanderen, maar ook van de regio Wallonië (wiens problemen ook zeer ernstig worden, maar Walen lijken me momenteel meer gedesinformeerd door RTBF dan wij).

Ik had al maanden (eigenlijk jaren) gedetailleerde begrotingscijfers gevraagd aan de VLD en vooral de post daarin van de coördinatiecentra die nauwelijks belastingen betalen en waarvoor België herhaaldelijk Europees veroordeeld wordt, en door het ontbreken van repliek daarop ook aan mensen van de SPa, en zelfs de CD&V.  Allemaal veel geblaat maar weinig wol, veel woorden maar geen daden.  Tot een klant van mij een mailtje geeft met de e-mail van een contactpersoon van een werkgroep economie & financiën van het Vlaams Blok.  Ik besluit 'dit crapuul' dan toch maar een mailtje te zenden en de dag nadien krijg ik per post een zéér uitgebreid boek met cijfers waar ik al zéér lang op zoek naar was.  Er zit een zeer bescheiden briefje bij "met vriendelijke groeten", en ik kan me weken met deze cijfers bezighouden.  Pas daarna, durf ik van klanten de .pdf-file te openen met het partijprogramma van het Vlaams Blok, en is dat nu toeval of niet, maar alle intellectuele mensen waar ik sindsdien mee in contact kom van het Vlaams Blok, blijken harde werkers te zijn die in alle bescheidenheid hun best doen op mijn moeilijke antwoorden te reageren, maar wel allergisch zijn aan een dikke nek (ik krijg dat zelfs eens in mijn gezicht nog voor ik mijn mond open deed, maar mijn sociaal gevoel houdt meer van kritiek dan van 'mouwfrotten').

U zal straks merken dat in het verhoor door de VLD mij gevraagd werd, of het Vlaams Blok mij niet gebruikte tegen hen, ik denk dat het vanaf hier duidelijk mag zijn, dat ik tot op vandaag het Vlaams Blok meer gebruikt heb dan zij mij, en ik zeer eerlijk een grote dosis dankbaarheid aan de dag moet leggen voor de bekomende informatie alleen al.

5. VLD-congres Brussel 06/02/2004

Om kort te gaan, na intussen wat menselijke drama's te zien bij landbouwers (zelfmoorden, oa ivm MAP=mestactieplan), middenstand (waanzinnige huurprijzen die zeer nefast lijken bij dalende omzet in 2004), boekhouders/accountants (fouten die ze gemaakt hebben en die dreigen fataal te worden, ik heb het NIET over de types die zichzelf verrijken ten koste van hun klanten), herwin ik mijn politieke interesse even terug, om heel wat bekenden positief te beïnvloeden in de moeilijke periode die de VLD doormaakt en op de spits gedreven door de vraag van enkele hardwerkende leden.  Ward Beysen ken ik intussen al wat langer, maar in hun meeting te Oostkamp uit ik toch mijn bedenkingen naar haalbaarheid toe).  Ik besluit naar het VLD-congres te Brussel te gaan op 06/02/2004.

Wat ik daar meemaak, lijkt plots enorm op de clowneske verkiezingen van bijv. het IAB, en de arrogantie van een aantal dames en heren ter plaatse grenst aan het ongelooflijke.  Daarnaast krijg ik van mijn  VLD-jongeren collega's (met o.a. Dewi) een mooie bundel met voorstellen.  Ook de Vivant-baas is daar, maar na een tijdje in het congres valt mijn mond gewoon open van verbazing.  Er komen voorstellen van 10-20-30% belastingen, er komt een voorstel tot een verbruiksbelasting, en als boekhouder geloof ik mijn eigen oren totaal niet.  Nu, ik denk, dat zal juridisch wel mooi onderbouwd zijn, maar in mijn boek vind ik niet eens cijfers die onderbouwd zijn met werkelijke cijfers van de inkomsten van het huidige stelsel.

In de wandelgangen uit ik nog mijn ongenoegen terwijl Sterckx & De Gucht daar zijn, waarop De Gucht reageert: "als je zelf een beter voorstel hebt, doe dat dan maar gerust" (zoals die miljoenenreclame van minister Q lang op de TV was en die eigenlijk vroeg "help mij, want ik ken er niets van" en vandaar wellicht de poster voor de verkiezingen van "Q zoekt werk" die door een leukerd met een A4-blad overplakt werd met "C4").

Ik beschouw me echter nog altijd als de mindere en vraag snel aan de jongeren, hoe hebben jullie die 10-20-30% berekend, heb je dat vergeleken met cijfers van directe belastingen, of bedoel je ook de indirecte belastingen?  De antwoorden die ik hierop kreeg, durf ik niet eens te publiceren, want zelfs mijn klanten die tot 12 jaar naar school gingen en nu zelf hun aankopen en verkopen ingeven met een boekhoudpakket in de computer, zouden zo'n nonsens niet vertellen.  Op mijn antwoord dat we al sinds de jaren '70 een 'consumentenbelasting' hebben, namelijk de BTW, en dat deze hoogst is in België, dus dat dit enkel een Europees item zou kunnen zijn, daar werd toen met gehoon op gereageerd.  Dit was een blinde bende die geen enkele, maar ook geen enkele voeling had met de werkelijke buitenwereld van de bedrijven, en enkel met een paar beschermde bedrijven op hoog niveau, waar momenteel nog geen vuiltje aan de lucht was (of die coördinatiecentra zijn en maar 1% belastingen betalen; Koningshuis inclusief).  Toch zaten er ook heel wat jongeren in het begin in stilte, die zich een voor een uit de voeten maakten, en zich buiten door een betoging van de BOB (politie) moesten banen.

Na een weekend te bekomen, zond ik deze e-mail aan de jong-VLD'ers.  Wat een kwaliteitsverschil met hun collega's van http://www.novacivitas.org/ !

Omtrent de belastingverhogingen zond ik intussen wel nog  e-mails naar o.a. naar mijn Bellegemse VLD-collega Francis Devriendt, en precies die persoon zou later de klacht indienen bij de VLD (maar misschien terecht, want ik zou niet blijven slikken voor wat er gebeurde of vooral voor wat er niet gebeurde). 

Snellinks Lidmaatschap VLD Vreemdelingenstemrecht Belastingverhoging?
  Begrotingscijfers nodig Vld-congres BXL 06/02/04 Arrest & proteststem
  VLD-klacht VLD-tuchtverhoor VLD-ontslag

6. Arrest & oproep tot proteststem

Naast de interne verdere spanningen, ook en eigenlijk nog meer, in de VLD-basis (zie ook diverse forums op internet), blijft intussen ook het verzet tegen het cordon sanitaire toenemen, maar van bovenuit wordt blijvend op een blinde haat tegen het Vlaams Blok gestuurd.  Men beweert continu dat het een niet democratische partij is, maar echt intellectuele argumenten worden nooit op tafel gesmeten.  Zelfs op sites die radicaal beweren "de waarheid te ontluisteren" en wel zaken vertellen i.v.m. bepaalde feiten die kloppen maar die zeer strikt naar individuen kunnen worden teruggebracht, blijft men halsstarrig weigeren ook met de nieuwe mensen die het Vlaams Blok vertegenwoordigen, te spreken.  Ditzelfde probleem doet  zich trouwens in dezelfde mate voor bij de andere partijen.

En dan komt het arrest te Gent.  Zie deze link op www.antiracisme.be (vroegere Centrum Leman).

Doordat ik ook een beetje van rechten op de hoogte ben, begrijp ik na het grondig lezen van het arrest, zéér duidelijk de essentie van de oproep van o.a. Matthias Storme voor een proteststem en het enorme gevaar voor onze democratie, die hier sinds de Grieken werd uitgebouwd.  Hoewel deze professor later inbindt om begrijpelijke redenen (maar intussen terecht een zeer mooie prijs kreeg begin 2005), plaats ik wèl een link op mijn site naar http://www.vrijemeningsuiting.be (ik ben niet afhankelijk van een werkgever, met mijn rebels karakter kun je trouwens alleen maar zelfstandige zijn).  Intussen hoor ik ook via o.a. de allochtonen-associatie verbonden aan www.kifkif.be hoe de multiculturele aanpak ook volgens deze allochtonen eigenlijk gefaald heeft, en van mijn allochtone klanten, lijkt meer dan een derde ook te denken aan geen stem voor de PS/SPa noch PRL/VLD, maar aan het Vlaams Blok omdat ook hun bestaande rechten bedreigd worden (en zij intussen al lang volwaardig Belg geworden zijn).   Dat ik intussen al eens met T-shirts rondloop van zowel MDP (Moslim Democratische Partij), het Vlaams Blok, of mijn zeer ludieke gele T-shirt "Leeuw ontsnapt te Kortrijk", zijn leuke experimenten en het verrast me vooral dat als je een T-shirt van het Vlaams Blok draagt, bijna niemand nog publiek met je durft te praten.  Het is eigenlijk voor het eerst dat ik ondervind, wat al die dapperen daarvoor aan prestatie gedaan hebben, of wat de suffragettes meemaakten en dat ze soms hun leven moesten geven om het stemrecht voor vrouwen ook bij ons pas in 1948 erdoor te krijgen!  Dus van dat 'vrije meningsuiting' gedoe, dat is al lang veel ernstiger dan iedereen dacht.  Dat mijn huis blauw is, en dat ik alle boekjes van Verhofstadt gelezen had, is een andere zaak.

7. VLD-klacht & VLD-verhoor

Omdat dit document wellicht te saai wordt, ga ik nu wat sneller.  Ik informeer me in hoog tempo waar ik kan aan alle zijden, maar ditmaal verbreek ik het Cordon Sanitaire, eerst qua informatie.  Ik kom in contact met niet alleen gemeenteraadsleden van het Vlaams Blok maar ook op nationaal & Europees vlak.  Ik ben niet gemanipuleerd zoals velen zullen veronderstellen, want ik beschik ook over achtergrondinformatie van zowel Dewinter als van anderen in de beginperiode van het Vlaams Blok waarin inderdaad een aantal zaken gebeurden die niet correct waren, maar zelf heb ik wellicht ook wel wat zaken gedaan toen ik jong was, die misschien niet zo 'katholiek' als mijn ouders waren.  Ik kan deze met mijn geschiedkundige achtergrond echter wel binnen het tijdsbestek van dan plaatsen, en vind dat iedereen best werkt aan de moderne Vlaams Blok-strategie, waarin racisten die individueel veroordeeld worden onmiddellijk met woord en daad uit de partij worden gezet (wat voor mij trouwens de onzin van de extra anti-discriminatiewet in de verf zet).  Voor de rest zie ik in het partijprogramma zelf echter geen racisme noch fascisme (dat door tegenstanders dikwijls als facisme wordt getypt, een woord dat etymologisch toch enkel naar 'gezicht' of misschien een 'facir' kan verwijzen i.p.v. naar 'de bundel' van Mussolini en toch iets zegt over het EQ en IQ-gebrek van de persoon die zo'n woord gebruikt).

7.1. Klacht die binnenkomt en mijn antwoord

Deze klacht komt van een goede Bellegemse collega, Francis Devriendt, reeds langere tijd werkzaam bij de studiedienst in de Melsenstraat, omdat hun kindje net als ons eerste zoontje hier in de Vrije Basisschool van Bellegem ook een jaar hoger werd gestopt wegens 'lastigheid wegens verveling' (nu zitten onze kindjes in een andere school verder van huis).  In kern gaat het over:

'lidmaatschappen van meerdere partijen' en 'progaganda op mijn website voor het Vlaams Blok'.    En op zeer korte termijn, de maandag 7 juni om 13.00 h verwachten ze mij in Brussel.  Ik maak mij vanzelfsprekende klaar om daar te zijn, en zend hen ook een uitgebreid antwoord.  Ik vraag hen daarin expliciet eindelijk ook eens te antwoorden op de belastingverhogingen voor de gemiddelde KMO's (die integraal voor de rijkste KMO's zijn, om nog maar van de 1% belastingen bij veel Coördinatiecentra te zwijgen en waar het over miljoenen EUR gaat, en - nog maar eens - door het Europees hof pas na persoonlijke interventie op Europees niveau, weer werd uitgesteld tot 2010).  Letterlijk plaats in ik dat antwoord: "Ik verwacht natuurlijk nu wèl een oordeel op papier".  Ik besluit met de zin: "Ik zie in elk geval uit naar onze constructieve ontmoeting volgende week in het 'open' gebouw".

7.2. Verhoor zelf (zie e-mail) op ma 7 juni om 13.30 h - 14.20 h).

Ik was ietsje later in Brussel door de gebruikelijke file, maar onmiddellijk mocht ik naar de gewone bestuurskamer op de benedenverdieping, waar nagenoeg iedereen (ik denk dat ik één iemand miste) aanwezig was van de bestuursleden.   Ik probeer hierna het relaas een beetje te schetsen, maar het is toch al eventjes geleden (ze hadden blijkbaar een maand nodig om te beslissen).

VLD: "Op uw site staat reclame voor 'vrije meningsuiting'" en daarna "Vlaams Blok - 3 X".
Ik reageerde meteen door te zeggen dat ze hun huiswerk niet goed gemaakt hadden, want dat daar na elkaar stond "Vlaams Blok is helemaal niet racistisch (in drie talen, links-midden-rechts en de eindmelding: "ce sont des économistes".  Ik lichtte toe dat een expliciete verwijziging is naar het oude Nederlandse woordje 'staathuishoudkundige', en dat dat van belang was.  Maar blijkbaar geeft de VLD-Server hun .gifs niet goed door aan de werkposten.  Het gaat over bijgevoegde .gif die ik hieronder plaats, oordeel zelf (hopelijk heeft u betere browsers):


Vrije meningsuiting is toch niet verboden, en ik volg de oproep van Storme, meer nog, sta er volledig achter.  Ik licht dit uitgebreid toe, en overloop naast de historiek hierboven nog een aantal privé contacten met andere VLD-mensen, maar dezen zien liever hun naam hier niet vermeld (niet iedereen komt graag voor de NSC = Nationale Statutaire Commissie).  Ik duid ook expliciet aan, dat ik vond dat de VLD zeer goed gestart was, en dat de vennootschapsbelastingsverlaging een mooi cadeau was, maar dat als Reynders budgettair teruggefloten werd, dat er zo'n complexe wetgeving werd gemaakt waarbij uiteindelijk enkel de gezonde KMO in vennootschapsvorm en meestal met een aantal personeelsleden volledig het gelag zou betalen.

VLD: Vervolgens probeerden ze me continu op artikel 4 te pakken: lidmaatschap van een andere partij.
Hoewel dat eigenlijk hun zaken niet waren, heb ik hier zeer duidelijk op geantwoord: Ik heb verwezen naar het feit dat ik op mijn oorspronkelijk aansluitingsformulier (voor de millennium-wisseling) al had bijgeschreven dat ik toen wèl lid was van meerdere partijen en dat ik aan een voorzichtige informatiecampagne bezig was, en dat dat bovendien toen zelfs de SP was (waarna ze weeral even schrokken). Daarna vulde ik aan met het feit dat ik ook lid ben van KifKif, een vreemdelingenvereniging zonder politieke bedoelingen, maar nu Dyab Abou Jahjah daarin een bepaalde aanhang heeft, vind ik niet dat dat die vereniging nog politiek neutraal te noemen is.  Als het dat is wat je bedoelt.

Ze probeerden daarna het tempo van de vergadering te versnellen (oorspronkelijk dachten ze dat dit wel snel zou gedaan zijn, denk ik), en ze begonnen daarna een beurtrol met allemaal vragen.  Uiteindelijk komt de kernvraag: Bent u nu lid van een andere politieke partij, waarop ik antwoord dat dit niet het geval is, maar dat ik nu zal zien wat zij waard zijn en dat ik hoop met een paar antwoorden dat ze mijn wantrouwen tegenover de VLD kunnen weerleggen.  In het andere geval overweeg ik het wel ten sterkste.

VLD: Het volgende commissielid, vraagt mij vervolgens of ik mij bewust ben van het feit dat ik door het Vlaams Blok gebruikt word. 
Na twee seconden verrast te worden door deze vraag, antwoord ik uitgebreid:  Hoe kan ik nu door het Vlaams Blok misbruikt worden?  Ben ik dan niet evenzeer door de VLD misbruikt geweest al die jaren? Ik vroeg hen of het niet omgekeerd was, dat ik het Vlaams Blok gebruikte?   Ik denk, nee, ik ben zeker dat niet zozeer het Vlaams Blok mij gebruikt heeft, maar dat ik eerder het Vlaams Blok zou gebruikt hebben.  Want na jaren niet antwoorden door de VLD (zelfde voor CD&V & SPa) op begrotingsvragen en constructieve voorstellen van mij, reageert u nu blijkbaar eindelijk dankzij het vermelden van een objectieve en eerlijke 'banner' voor een levensessentieel goed dat door de liberale denktank "Nova Civitas" volledig onderschreven wordt. 

VLD: Maar zou u dan niet beter constructief werken, en de vrije meningsuiting alleen via andere kanalen te bekomen, i.p.v. de VLD hiermee neer te halen?
Hierop repliceer ik dat het arrest het mij onmogelijk gemaakt heeft te werken via het VLD-kanaal, want dat de èchte democratie nu toch wel in gevaar komt.  Ik toon begrip voor het feit dat de VLD in een marionettenpositie wordt geduwd door de PS en graag aan de macht blijft, maar daar zijn toch grenzen aan.  Primo, ik kan niet terecht bij de VLD want met het vreemdelingenstemrecht en de akkoorden in het onderwijs bewijst ze dat ze niet eens kan optreden voor de wensen van de modale Vlaming, en de VLD ontkent dat het niet zo goed gaat met een heel aantal Vlaamse KMO's.  Secundo, ik kan niet bij de PS terecht, want dezen staan lijnrecht tegen mijn liberale gedachtengoed.  En tertio of ergst van al, ik kan nu zelfs niet bij de CD&V terecht, want is het niet nèt Stefaan De Clerck die samen met onze eerste minister Reynders na de paniekzaaiende brief van Leman dat de Brusselse instellingen gesaboteerd zouden worden, een offensief ingezet hebben om de discriminatiewet op leest van het Vlaams Blok te zetten, de grondwet te wijzigen zodat dit 'persbedrijf' niet meer voor een volksjury zou komen, en uiteindelijk te leiden tot de zeer dubieus te noemen veroordeling in Gent.

Ik kan dus enkel terecht voor mijn gevecht voor de vrijwaring van de vrije meningsuiting bij het Vlaams Blok. Of vindt u misschien toch van niet en heeft u een beter advies of kunt u concreet helpen?

VLD: in plaats van te antwoorden, komt een nieuwe appellatie: "u weet dat de VLD het goed voor heeft met de mensen en een nobel doel heeft. "Dat kunt u toch niet zeggen van het Vlaams Blok".
Daarop antwoordde ik zonder verpozen: "dat heeft u mij jaren wijsgemaakt, maar nu ik ook de andere zijde ken, heeft u het duidelijk over een partij die misschien jaren geleden bestond, maar niet over de partij die ook bestaat uit veel mensen, en ik zal de reactie van u allen hierin verder nauwkeurig in onderzoeken, om te kijken of de VLD niet werkelijk kwaad opzet in het vizier heeft. Ik hoop dat u mij weerlegt met feiten en personen, i.p.v. met een algemeen vermoeden. Ik heb ook Ward Beysen hierover gesproken, ik heb ook de jong-VLD hierover gesproken, tijdens het laatste congres was er in de wandelgangen nog duidelijk binnen de VLD-rangen twijfel hierover, en het Cordon Sanitaire is totaal niet geliefd bij meer dan de helft van de VLD'ers, en werd nog nooit bij stemming voorgelegd aan ons (of in een verborgen, niet aangekondigde stemming van een subcomité waar ik de kans niet kreeg om aanwezig te zijn). En wat betreft de 'verborgen agenda van het Vlaams Blok', die kan niet groter zijn dan hier in de VLD.

Toen kwam het verborgen wapen: Een ander lid heeft u gezien met een Vlaams Blok T-Shirt. Wat zegt u daarop?

"Dat was geen ander lid, ik zag u op uw blaadje kijken en zag er de dezelfde naam van Francis Devriendt staan. Dat was bij de rondrit van Declerck in het Kortrijks offensief om alle deelgemeenten te overtuigen van de prachtige toestand van Kortrijk. Ik heb van de VLD niet de Kortrijkse begroting gekregen, ik heb deze wel van het lokale Vlaams Blok gekregen, zonder dat ik lid was.  Onze burgemeester Stefaan De Clerk herkende mij trouwens en schrok van het T-Shirt. Ik heb er dan ook de vragen gesteld vanuit de oppositie (zoals VLD deze ooit ook al eens stelde, maar ik deed het concreter): "Ik ben een van de starters uit uw succesverhaal daar, een Bruggeling die mij in Kortrijk kwam vestigen als zelfstandige. Intussen heb ik wel de verhoging van 6,5% naar 8,5% gemeentebelasting, en vooral de verhoging van onroerende voorheffing van 1550 naar 1750 opcentiemen meegemaakt. De begroting is nu in evenwicht, maar de stadsschuld is gestegen van zo'n 80 miljoen euro naar meer dan 110 miljoen euro. Is dat geen schulden verschuiven naar onze kinderen?". Ik was duidelijk de enige die de vraag durfde stellen, en het antwoord was "u vergelijkt enkel percentages, in bedragen betalen mensen hier minder belastingen dan in de omstreken." Zelfs mijn antwoord daarop van "ik heb het hier toch enkel zien stijgen", mocht niet meer. Daarna ben ik ook met Francis gaan babbelen die mij toen ook al zei dat dit gedrag voor een VLD-lid toch wat te ver ging.   De politici durfden trouwens meestal niet met mij babbelen, want met zo'n T-shirt kon ik life het effect uittesten van het werkelijke Cordon Sanitaire, en de angst die men de bestaande enkelingen daarmee effectief in de broek schuift.  Je moet al een zéér sterke persoonlijkheid of jonge rebel zijn, om zo'n T-Shirt te durven dragen (toen ik eens een T-Shirt droeg met MDP, moslim democratische partij, bleek dat helemaal geen probleem te zijn in Kortrijk en kreeg ik op de Veemarkt zelfs een applaus, dat kwetste zeer diep).

Daarna kwam nogmaals de vraag (art. 4) of ik nu nog lid was van een andere partij. Ik heb daar terug eerlijk "nee" op geantwoord, en gezien het verloop en het niet beantwoorden van een mijn economische kernvragen, voegde ik er nogmaals aan toe "dat ik wel overweeg, naargelang het resultaat van dit gesprek dat alsnog te worden".

Dan vroegen ze mij om nog een andere persoon te laten uitspreken "ik heb u laten uitspreken, u moet hem ook laten uitspreken" (typische zin die op VRT bij het Vlaams Blok ook 90% van de tijd in de strot wordt geramd, om ze toch maar maximaal 5% van de spreektijd maar te geven, in tegenstelling tot Groen!), en deze had het over "u begrijpt dat zo'n logo op de site negatief is voor de partij en dat wij dit moeilijk kunnen accepteren, dat dit schade berokkent en dat dit volgens ons niet de juiste weg is".
Pas op het einde kreeg ik terug eventjes tijd om te antwoorden: "Ik ben heel zeker dat het wèl de juiste methode is, want u heeft nooit naar mijn constructieve raad geluisterd, en nu ben ik eindelijk hier om u uit te leggen wat u blijkbaar zelf niet meer begrijpt door de complexiteit van wetten. Gelieve het stukje van mijn site http://logocom.be/fiscaal te lezen, en mij - zoals expliciet gevraagd - daarover het belang voor de burger toe te lichten."

Daarna moest ik de zaal verlaten en buiten kwam Francis Devriendt naar mij om nog te zeggen op uiterst vriendelijke wijze (vergelijking met Judas-historie in de bijbel valt wel op) "ik heb nog het arrest voor jou van het Vlaams Blok, zoals gevraagd", waarop ik antwoordde: "Oh ja, heb je de verschilpunten gevonden tussen de perspublicatie en de juridische publicatie?".   Nee, enkel het persarrest, zei hij". Maar dat staat op om het even welke site en dat staat meteen op de link van de banner op mijn site waarvoor je klacht indiende. "Je neemt het mij toch niet kwalijk", vroeg hij nog, waarop ik zei: "natuurlijk niet, zo leer ik je tenminste echt kennen."

Ik heb moeten wachten op een schriftelijk antwoord, net zoals het arrest van de KGA-boxen, tot NA de verkiezingen (in tegenstelling tot het spoedarrest in Gent, waarvoor een speciale extra kamer kwam). Het is zo voorspelbaar als de VLD: ze zullen dat rebelse lid schrappen, waarna ze eigenlijk nog meer kiezers zullen verliezen die het niet durven zeggen, maar wel op een andere lijst bolletjes kleuren.

7.3. Schorsing

Op vrijdag 9 juli 2004 ontvang ik dan het briefje dat u vindt op  deze link hiervoor en kom tot het besef dat de VLD zich aansluit bij de mensen die zich ACHTER het Cordon Sanitaire plaatsen.   Ik citeer volgende de eerste zeer wraakroepende en niet tolerante zin:

"De Commissie stelde daarbij vast dat U op Uw website de houding van het Vlaams Blok inzake racisme goedkeurt".

Na dit ontslag met veel 'beslag' verplicht dit mij tot het nemen van de afslag van VLD naar VL.B.  Met dit ontslag vragen ze ook een nieuw verslag dat een serieuze aanslag mèt inslag bij veel liberale collega's zal betekenen. 

Ik stel met andere woorden vast dat de VLD geen lessen trekt en de KMO's samen met mij verder in de richting van het Vlaams Blok jaagt, als enig resterend Vlaams alternatief met oog voor economische maatregelen.  Ik raad de VLD nogmaals werk te maken van de programmabrochure van het Vlaams Blok, zijnde http://logocom.be/vlaamsblok.pdf zoals Yves Leterme trouwens duidelijk wèl al gedaan heeft!

Snellinks Lidmaatschap VLD Vreemdelingenstemrecht Belastingverhoging?
  Begrotingscijfers nodig Vld-congres BXL 06/02/04 Arrest & proteststem
  VLD-klacht VLD-tuchtverhoor VLD-ontslag

VAN BELLE Jean Marc, Straatje 21, 8510  BELLEGEM, 01 augustus 2004, boekhouder/fiscalist BIBF 203-385, info@logocom.be, http://logocom.be