September 2006 Sint-Aloysiuscollege zet op tegen Vlaams Belang

Onderstaande bevestigt de trend dat na bepaalde politieke partijen (cordon sanitaire), na de meeste klassieke media (links), na het Kortrijkse gerecht (onzinnige kortgedingen tegen internetsites die nu in Beroep te Gent wèl inhoudelijk bekeken worden) nu blijkbaar ook bepaalde scholen zich beginnen distanciëren van hun taak die erin bestaat 'objectief' op te treden ('pluriforme opvoeding'). Hoe meer politiek zich mengt met media, hoe meer journalisten zich echter zullen tegenstellen (zonder vrije meningsuiting, geen journalistiek meer). De lezer oordele zelf over dit zoveelste precedent (het topje van de ijsberg).

1. De schoolbrief aan de ouders een maand voor de verkiezingen TEGEN het Vlaams Belang (met naam en toenaam èn gekoppeld aan hun drijfveer 'school tegen racisme'):
Lees hier schooluitnodiging 1.

2. De afdeling Vlaams Belang Menen zendt een persreactie en hetzelfde schrijven met duiding van wie Mark Saey is.  Deze reactie gebeurde pas NADAT ouders zelf een klacht hebben ingediend.
Lees de klacht en verwijzing naar het schoolpakt hier
Op deze link naar www.walleweg.be vindt u een ander maar veel milder CD&V-staaltje met in persoon de burgemeester van Kortrijk en als school de Vrije Basisschool Bellegem
.

3. Na kennisname via persupdates, rij ik meteen in de hoedanigheid van journalist naar die school en neem bovenstaande foto op 19/09/06 om 15h10. Ik meld mij aan als journalist (had dit op de itemlijst 'hot items' ontvangen) en na een gesprek met de directrice die blijkbaar niet op de hoogte is van de basistaak van een school, vraag ik de directrice of zij mij zelf de nieuwe brief kan geven dan wel ik ze moet gaan vragen aan ouders zelf. Bij doorlezen van de brief, vind ik echter geen excuses, integendeel: men bejubelt de grote reactie daarop en volhardt door de concerten van 01/10/06 in hetzelfde kader te gieten (waar ik deze links-linkende zelfklever kreeg van iemand), dus zonder afstand te nemen van 'haar eigen' politieke agenda. Waar gaan we naartoe? Ik kan mij totaal niet inbeelden dat zoiets gebeurt in bijv. Don Bosco zonder zeer zware consequenties voor een directeur die zoiets zou durven.
Lees hier zelf.

Voor een van de vele forumitems over de concerten van verdraagzaamheid, kun je bijvoorbeeld eens surfen naar de site van een allochtone kandidaat die resoluut voor het Vlaams Belang opkomt (ja, u leest het goed): Dit forum hier van Pieter Van Boxel, maar via www.google.be vindt u dat ook. Het geding ten gronde van Google zelf tegen hun Waals-Brusselse proces waarin deeplinking naar persartikels verboden werd, komt in november voor.  Zo'n veroordeling is eveneens en werkelijk onvoorstelbaar, maar elek internetgebruiker moet snappen dat als men google aan banden legt, men geen kritiek meer mag geven op China die dat ook doet en men meteen ook terugafstand moet doen van de mensenrechten en Genève.

In mijn gesprekken met ouders en ouderen rond de school, vernam ik over deze school zelf nog volgende:

Ter journalistieke verslaggeving, opgemaakt 03/10/2006 door en met persoonlijke opname van alle inhoudsverantwoordelijkheid VAN BELLE Jean Marc, Bellegem, info@logocom.be

VAN BELLE Jean Marc - info@vb.be - www.vlaamsrecht.be