Het Vlaams Blok: Wie valt wie aan?

De fotosessie onderaan moet zeker gelezen worden en kan wellicht WEL uitleg geven over de stroom van mensen die overstapt naar het Vlaams Blok.  Niet alleen vanuit het liberale gedachtengoed van het Vlaams Blok, maar ook omwille van de continue agressie en het op voorhand gewoon afblaffen van het ideeëngoed.  Klik hier om meteen naar de foto's te gaan.

Ik dacht als zelfstandig  boekhouder/fiscalist èn informaticus te behoren bij de intelligente, keurig opgevoed en beschaafde 'klasse'.  Dus geloofde ik (via de VLD maar ook andere partijen) een paar jaren geleden nog steeds het Vlaams Blok een racistische partij was. 

Tot ik primo een aantal mensen, waar ik veel respect voor had (ook Frieda van Themsche, haar gewelddadig overreden zoontje droeg dezelfde naam als mijn floris), zag overstappen. 

Tot ik secundo een de laatste wetten van vennootschapsbelastingverhoging bekeek, en nadien zag dat dit weeral een belastingverhoging voor de gemiddelde rendabele KMO was (zie http://logocom.be/fiscaal voor technische uitleg). 

Tot ik tertio & finalmento de èchte gangmakers van het Vlaams Blok natrok en leerde kennen, en ik hun ècht partijprogramma grondig doornam en besefte dat dit een zeer respectabel, liberaal, eenvoudig en vooral praktisch uitwerkbaar plan is.  Lees het anders zelf eens op deze link!

Omdat de media alles manipuleert à la Berlusconi en de anti-discriminatiewet inderdaad ontegenspreekbaar kadert in een zeer lange poging om het 'gevaar van de Belgische Staat' uit te schakelen, zie ik meer en meer sites opduiken die ook de andere zijde willen vertellen.  Hieronder wil ik dan ook even schetsen welke blinde agressie er vanuit vooroordelen tegen het Vlaams Blok gebeurt in een rustig dorpje als Bellegem en een concreet voorbeeld hoe nefast dat arrest is en hoe onze vrijemeningsuiting in snel tempo 3000 jaar wordt teruggeschroefd!

Op deze Bellegemse bocht in de Walleweg stond altijd een verkiezingsbord voor het Vlaams Blok.  Tot mijn verrassing, stond deze er in 2004 niet, maar wel een CD&V bord.  Uit nieuwsgierigheid vroeg ik het na, en de boer was benaderd geweest en aangemaand onder zware druk om enkel dit bord te plaatsen.  Je moet weten, de boerenbond... Een andere boer vernam dit, en wist ook van de druk die uitgeoefend wordt (Kortrijk is een CD&V-bastion), maar vond dit schandalig en stond toe op het kruispunt van de Walleweg met de Elleboogstraat in reactie enkel een bord van het Vlaams Blok toe te staan (dit kruispunt kunt u gemakkelijk vinden via bijvoorbeeld www.mappy.be.
Locatie van bedreigde boer die geen Vlaams Blok-bord meer mag plaatsen, "want anders...." Nieuwe (en betere) locatie vlakbij het Kennedypark van Kortrijk

Al snel blijken een aantal mensen zeer agressief en systematisch dit bord te vernielen, te verscheuren.  Omdat ik dagelijks langs deze route passeer, meld ik dat en geef ik dat door, en de bewoners uit de buurt letten er de eerste maal niet echt op, maar nadat het telkenmale teruggezet wordt zonder dat de Vlaams Blokkers kwaad worden, begint de oorspronkelijke aversie in deze buurt om te keren in sympathie voor hen omwille van deze eigenlijk vrij ernstige agressie die enkel tegenover dit bord gebeurt.

Het bord is blijkbaar niet sterk genoeg beveiligd en dus wordt het omgeduwd, gekraakt, maar telkenmale teruggezet met engelengeduld.  Omdat  het de vrijemeningsuiting bedreigt, besluit ik hen te assisteren en op het bord schrijf ik: "respect voor dit bord aub; wij breken andere borden ook niet af en we zetten ze altijd terug (vrije mening?)".

Gevolg: het bord wordt de volgende nacht zeer ver weggesleept in de weide (zie foto's).

Omdat de palen nogal diep zaten, werden ze maar gekraakt (duidelijk werk van minimaal twee mensen).
Op het bord met de toch absoluut niet racistische mededeling, vraag ik respect voor de mening van de plaatsers ervan. Wellicht kwaad omdat het bord altijd maar teruggezet wordt, slepen ze het nu zéér ver de weide in.

Het was niet de wind, want de sporen en voetafdrukken stonden in het veld.

Deze foto vind ik nogal lachwekkend, terwijl ik uit medelijden het bord terugzet, is de slogan wel zéér typerend: "minder lasten"...

Hier ziet u hoe ver de zogezegde 'antiracisten' het gesleept hebben.
Het wordt steeds agressiever...

En zelfs na versteviging roepen ze blijkbaar extra manschappen in om het toch maar kapot te krijgen.

Maar de buurt begint te waken en vanuit de huizen wordt het in het oog gehouden ditmaal.

Een VLD'er wordt genoteerd die blijkbaar de tekst van mij erop niet apprecieert (tiens, en die persoon blijkt aanwezig te zijn als ik voor de VLD-raad geroepen wordt te Brussel ter verantwoording van mijn sympathie voor 'vrije meningsuiting' op mijn site.  Klik hier voor dit 'tucht'dossier dat ik persoonlijk verdedigde te Brussel op 7 juni 2004

Tussenstand wordt aangeduid, en het het bord wordt nog meer versterkt en onderaan met twee verticale, twee kruisbalken en vier schuine palen onder de grond versterkt.  Het lijkt wel een wedstrijd aan het worden die door de buurt aandachtig wordt opgevolgd (de vernielers komen trouwens duidelijk uit de buurt, want soms worden de bladen afgescheurd nog geen half uur nadat nieuwe zijn gekleefd).

 

Maar ja, toen moesten ze zo hard sleuren aan het bord dat het te lang duurde, en ziet een buurtbewoner hoe het jonge koppeltje in kwestie (inderdaad van wat verderop) dan maar terug de teksten afscheurt en de slijk op de borden smeurt, hen ter orde roept waarna ze de andere richting (Bellegem) uitgaan.  Hij vraagt mij of we klacht gaan indienen (vernieling eigendom & achterlaten van afval op private grond) bij de politie, maar ik vertel hem dat wij "niet zo" zijn (tenzij men volhardt in boosheid natuurlijk, maar dan nog bezoek ik dat koppeltje eerst eens bij hen thuis om te vragen wat zij zouden vinden van verf op hun ruit tegen het reclamebord van de linkse partij die bij hen hangt).

Ik besluit dan maar de rechterkant te overplakken met de boodschap van Mattias Storme.  Buurtbewoners bevestigen dat de slogan op deze plaats nog nooit zo actueel geweest is als nu:

"Recht op vrije meningsuiting!"

Vlaams Blok: De enige oppositie

Ik heb inderdaad duidelijk de indruk.

Let wel: alle mensen kiezen in vrijheid voor hun partij.  Maar dergelijke brutaliteiten kunnen niet, ook niet tegenover MDP noch enige radicale (linkse of rechtse) partijen.  Ik heb in elk geval geleerd dat het Vlaams Blok onder geen enkel beding racistisch is, en zelfs op VRT gebruiken ze het woord racisme bij alle basiseigenschappen die iedereen DRINGEND eens terug moet lezen in de toonaangevende en wetenschappelijk onderbouwde (maar zeker niet verouderde) boeken van Desmond Morris ("De naakte aap", "De naakte mens").

Ik aarzel niet om mij als verantwoordelijke uitgever op te stellen:

VAN BELLE Jean Marc, in antwoord de toenemende agressie TEGEN het Vlaams Blok en in naam van de vrije meningsuiting.  Voor vragen of verdere uitleg, mail gerust naar info@logocom.be.