OPWARMING TE BELLEGEM  [gepubliceerd op 'VerdrietvanKortrijk']

Van mij mag u onderstaande link - indien gewenst - ook op uw blog posten. Ik vind dat ze vergeten dat een verwarming meer leidt tot CO2 verhoging dan dat CO2 verhoging lijdt tot verwarming... Ik volg hierbij zeer vele gerenommeerde èchte wetenschappers.

Met vriendelijke groeten,

VAN BELLE Jean Marc
info@logocom.be
Straatje 21 - 8510 BELLEGEM - Belgium
Tel. 0495/18.82.82

Aan :
'dm.redactie@demorgen.be'

Onderwerp: Reactie op
http://www.demorgen.be/dm/nl/nieuws/wetenschap/365718

Ik heb vandaag even gereageerd op het parallelle artikel van De Tijd
http://www.demorgen.be/dm/nl/nieuws/wetenschap/365718  van vandaag, en wou u de reactie niet onthouden.

Excuses voor de taalfouten, het ontbrak mij aan de tijd voor zelfcorrectie ('lijdt' in supra werd wel bewust gebruikt).

Op blz. 24 van de Tijd van vandaag, las ik opnieuw "Wetenschappers zijn er vrijwel zeker van dat de emissie van broeikasgassen veroorzaakt door de mens de voornaamste verantwoordelijke is voor die hogere temperaturen." Dat is duidelijk door een niet wetenschapper geschreven.

Blijkbaar wordt telkenmale vergeten dat een meer dan 2000 van de originele wetenschappers zich net afkeerden van vermelde pretentievolle stelling dat de mens van dergelijke invloed zou kunnen zijn op zo'n grote aarde. Hierbij halen ze los van elkaar deze kernpunten aan:

1. Er zijn drie IPCC-rapporten die gemanipuleerd worden en die nu als een massapsychose wordt uitgespeeld om de aandacht af te leiden ("Geef het volk brood en spelen", Caesar). Het was in 1988 dat de directeur Dr. James Hansen, directeur van het NASA Institute for Space Studies, publiek de stelling verkondigde dat emissies aan de oorzaak zouden liggen en zo de 'globale opwarmingsangst' veroorzaakte. In 1990 was het panel IPCC verantwoordelijk voor een onderzoek daaraan, en dit bevatte internationale wetenschappers (klimatologie; oceanologie; ruimtevaart) maar ook medici- en paramedici, sociologen, economen en last but not least... regereringsfunctionarissen. Hun eerste conclusie poneerde dat het veiligere ware dat de emissies met 60% zouden zakken, maar dat vooral veel bijkomend onderzoek moest gestart worden, vooral omdat liefst 75% van de koolstofdioxide gewoon onverklaarbaar leek... te verdwijnen zonder dat ze daar een reden voor konden vinden. Omdat een paar nuchtere wetenschappers een link zagen met het oceaanoppervlak, werd door hen vooral voorgesteld het aan oceanografen over te laten. Het is bovendien zéér belangrijk dat ook dezelfde James Hansen nu zelf afstand heeft genomen van die veronderstelling en ook geneigd is zich eerder aan te sluiten bij de niet alleen Deense 'zonne-invloedstelling' (merk op dat de Denen het meest met de opwarming te maken hebben en al zeer lang bezig zijn met de tegengesteldheid van de twee aardhelften bij eventuele opwarming).

2. In het eerste rapport sprak men van 1,5 tot 4,5 graden meer en eeen zeespiegel-stijging van tot een meter. Paniek omdat de minima en de ernstige bedenkingen niet werden overgenomen, laat staan zelfs gelezen werden. Zeer veel verbolgenheid over de aanpassingen door regeringsfunctionarissen van het rapport ook.

3. In het tweede IPCC-rapport (1995) werd dat teruggeschroefd tot 1 à 3,5 graden en max. 60 centimeter zeespiegelstijging. In dergelijke rapporten hanteert men echter steevast het 'conservativity principle' en om die reden misbruiken de toegenomen regeringsfunctionarissen het rapport al snel (het heeft ook een zeer sterk internationaal mediatiek karakter, snelle persmensen lezen zelden het rapport zelf uit tijdsgebrek en de politisering van internationale media in Italië, VS, China & Rusland wordt toch ook toegegeven). Alleen in gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften wordt dynamisch verwezen naar de op Internet vrij beschikbare rapporten en worden de gebruikte computermodellen zeer zwaar op de korrel genomen. Dit niet in het minst omdat geen antwoord volgde op het feit dat het grootste deel CO2 gewoon 'verdwijnt'. Ook op wetenschappelijke fora ontstaat zeer veel weerstand tegen de conclusies op basis van een zeer klein aantal onderzoekscijfers en de massa meetfouten (jaarringen veranderen niet alleen door CO2-invloed). Ook tilt men zeer zwaar aan de beroemde en bewezen gemanipuleerde (uitgevlakte) temperatuurgrafiek waarin verzwegen wordt dat wij het Noorden van onze planeet in de jaren 1800 net een 300-jarige kleine ijstijd hadden doorgemaakt (de temperatuurdaling van 1500 naar 1600 met 1,5 graden werd teruggevonden in een bestand van Mann dat bovendien 'censored data' heette). Ook wordt genegeerd dat de temperatuur de eerste 1000 jaren na Christus hoger was dan nu en de Vikingen wellicht groenten in Groenland kweekten en probleemloos naar Alaska konden roeien in een nagenoeg ijsvrij Noordpoolgebied. Als men van daaruit de link naar stijging van zeewater zou maken, dan kunt u via het ontstaan van het Zwin wel vaststellen dat er een aantal Duinkerkiaanse transgressies waren, die niet noodzakelijk in verband stonden tot de temperatuur maar eerder met het gebrek aan dijken. De grote dijkbreuken in Nederland dateren ook uit de klassieke 11-jarige koude cycli van de zon (deze cyclus wordt nu aangevuld met onderzoek naar oppervlakte-activiteit, zoals nu al heel wat jaren gigantisch het geval is, wat wèl angst inboezemt bij sommige wetenschappers overig). U vindt deze zaken ook terug in het toonaangevende tijdschrift Nature en enkel Eos durft af en toe een artikel daarover over te nemen, dat uitermate gesmaakt wordt in de lezersreacties (net zoals de discussie over ID). Ook uitten veel wetenschappersj enorme kritiek op het feit dat Mann de boorgatgegevens uit alle continenten ondergeschikt maakte aan de door hem gebruikte (en meer vertrouwde) resultaten van Noord-Amerika. Eigenlijk is de paniek dus veroorzaakt door een... paar mensen!

4. Van de oorspronkelijk 17000 wetenschappers (slechts 2500 klimaatdeskundigen), distancieerden liefst 2100 IPCC-leden zich nog voor het derde rapport en ook meteen van het ook door president Clinton ondertekende akkoord. Dit werd nauwelijks ergens in de pers vermeld. En denkt men trouwens dat Bush en zijn regering zich zonder reden ook wil distanciëren van het akkoord? Zijn de Amerikanen dan werkelijk zo dom en denkt u echt dat dat zonder voorkennis en uit pure machtsgeilheid gebeurde ten wille van de oliesector die de productie van zonnepanelen ook in handen heeft?

5. Zelfs in de samenvatting van het derde rapport (zie bijlage), vindt u op blz. 31 een verwijzing naar de door wetenschappers telkenmaal opnieuw gevraagde 'Key Uncertainties'. Intussen bevestigden zowel het Danish National Space Center als Belgische wetenschappers, dat het effect ook probleemloos omgekeerd kan: Dat er meer CO2 is als de aarde opwarmt, omdat ook de oceanen er meer zullen loslaten (in begrijpbare termen: als het warmer wordt en natter, rot er meer), los van de oorzaak van opwarming. Voor België kwam plots ook de ophefmakende discussie dat het massaal planten van bomen meer effect zou kunnen hebben dan gelijke welke emissienormen die opgelegd zouden worden. In dit verband wordt ook vergeten dat men lood (tetraethyllood, TEL, slechts zeer kleine hoeveelheid additief nodig in benzine) sinds 1988 liet vervangen door MTBE (heeft men grote hoeveelheden van nodig). Toen bij massale invoering daarvan 'toevallig' de stedenpopulaties mussen overal tenonder gingen, kwam men plots tot de conclusie dat MTBE (Methyl-Tert-Butylether) de weerstand aanviel en zal dit binnenkort ook op Europees niveau verboden worden (iemand poneerde de stelling 'niets is ongezonder dan achter een loodvrij draaiende grasmaaier lopen in de tuin'), waarbij de echte oplossing natuurlijk simpel is dat nieuwe motoren de klopvastheid gewoon niet meer nodig zullen hebben. Nu al mag benzine in Europa maximaal 15% MBTE bevatten, in 16 van de 52 Amerikaanse staten is het nu al VERBODEN. Dit omdat ik in de OCMW-raad ook de voorkeur vernam om benzinevoertuigen terug aan te schaffen, terwijl de Euro-normen voor diesel voorlopig de beter kant lijken uit te gaan (het eventuele verband met CARA-aandoeningen kan opgevangen worden door almaar betere roetfilters).

6. Het allerbelangrijkste is echter de vaststelling tussen de enorme activiteit op de zon de laatste jaren en de daaruitvolgende zonnestraling en de aardtemperatuur. Ik was zelf met mijn gezin speciaal naar een ideale locatie getrokken te Frankrijk bij de vorige zonsverduistering, en wie dat heeft meegemaakt weet waarom de Egyptenaren van Amon of Aton als zonnegod spraken. Onmiddellijk viel de temperatuur verschillende graden terug, heel de natuur verstomde op slag, en dan besef je ten volle dat je als nietige mens niets vermag tegen de zon (die op héél lange termijn ook de aarde gewoon zal opslokken in zijn sterfproces).

Ik wil dus even melden dat het goed kan zijn voorzichtig om te springen met CO2 normen, maar een alternatieve energiecel te Luxemburg met biobrandstof geeft in zijn rottingsproces meer vrij dan duizenden camions langs de baan. Ik ben zelf de fiere bezitter van zonnepanelen op mijn dak voor het toen nog zwaarst subsidieerbare bedrag: 5000 EUR betaald voor een zonnepaneelinstallatie van 2,4 kWh, en waarop de staat nog eens 15.000 EUR betaald heeft. De ROI-termijn (return- on investment) is inclusief alle groenestroomcertificaten en de fiscale aftrek welgeteld 7,2 jaar. Zonder subsidies is dat 4 X zoveel, dus tegen mijn zin gaf ik toe dat het waanzin is (in tegenstelling tot de windmolen die ik niet mocht plaatsen). Nu ben ik overigens te weten gekomen dat de productie van die multi-christallijnen panelen van mij, ook helemaal niet zo milieuvriendelijk is. Net zoals waterstof eerst andere brandstoffen behoeft om aangemaakt te worden. Ik denk dat het dan ook van realiteitszin getuigd om kernenergie nog een eindje te aanvaarden en iets meer hoop te richten op onze Belgische kernfusiespecialisten die via braindrain het land ontvluchten... Het zijn niet allemaal toonaangevende idealist-imbecielen als de topman van Utexbel in de Tijd op blz. 5, een artikel dat dan net WEL toonbeeld van uitmuntende en journalistiek was.

Ik denk dat we voor onszelf altijd ons nuchter verstand moeten gebruiken, maar de zonnepanelen worden hoofdzakelijk verkocht door de klassieke fabrikanten van aardolie. Wees dus in elk geval niet te naïef.

Tot slot wil ik nogmaals aansluiten op blz. 5 van de krant van vandaag als je dan toch de CO2 wil beperken tegenover China:

"We zijn samen met de VS de belangrijkste klant van China. Die relatie is nooit verzilverd. Er is nooit gezegd: zonder eerlijke concurrentie komt hier niets binnen. Er is te veel prostitutie tegenover China." Dat wast trouwens ook zeer terecht dan de hoofdtitel werd van zijn artikel. Ik denk ook dat hij met zijn kennis meer weet over de opwarming van de aarde dan wij zelf...

Jean Marc VAN BELLE Fiscaal journalist, secretaris VJV
info@logocom.be
Straatje 21
8510 BELLEGEM
Telefoon: 056/25.25.20- 0495/18.82.82
Fax: 056/25.25.18

Dit artikel mag vrij verspreid worden, zelfs zonder bronvermelding. Ik heb de arrogantie niet op mijn auteursrechten te staan en wat ik mededeel is altijd een bescheiden en tijdsgebonden mening door een kleine, nietige mens, die de aarde al een beetje opwarmt door gewoon te leven.
 

 

 

posted by walter maes @ 9:27 AM  1 comments