Van: info@vb.be
Verzonden: zondag 18 juni 2006 14:27
Aan: 'DILOPSY - Dienst Psychologie'
CC: 'cggz.ml.menen@skynet.be'; 'annemieke dekeyser'; Fernand@Haesbrouck. Be (fernand@haesbrouck.be); Marjan Bodein - Studiedienst
Onderwerp: Floris Van Belle; heeft Dr. Lefevre u reeds gecontacteerd?
Geachte,
 
Eindelijk, op 21/06/06 zou ik dan moeten een afspraak hebben met een dokter Lefevre van het CCGM i.v.m. mijn kinderen, want blijkbaar willen ze mij assertieve dochter Marieke ook al rilatine geven, hoewel haar schoolresultaten, rapporten èn gedrag zeer goed zijn (zij is mijns inziens sociaal zeer hoog begaafd, iets wat de meeste mannen serieus inclusief mezelf missen).
 
Zekerheidshalve wou ik nog even weten of deze dokter u (op mijn herhaalde expliciete aanvraag van 24/03/06) reeds gecontacteerd had.  Intussen sta ik qua onderzoek (hoogbegaafdheid; hersenstamwerking; asperger; autistiforme spectrum; biotransformatie van methylfenidaat als rilatine) al een heel stuk verder, en heb inderdaad ontdekt dat mensen met een overdreven aandachtsdrang in testen scoren alsof ze een te weinig aandacht zouden hebben.  Sinds kort begint men bepaalde onderzoeken inderdaad toe te spitsen op een hyperactieve formatio reticularis (van de hersenstam) bij mensen met een goede tot hoge begaafdheid, en in Nederland is al de vraag gesteld om de zeer grondige psychologische testbatterijen M.C.M.I./T.C.I./A.D.H.D.-screening/NEO-FFI eventueel in min of meerdere mate aan te passen (ik heb deze zelf al op vrijwillige basis al allemaal doorlopen in mei en juni 2005 in het psychiatrisch centrum te Beernem met de zeer professionele psycholoog Dr. Luc Callens en onder auspiciën van Dr. Bosma en hou hierover ook nog steeds wetenschappelijk contact met hen).  Maar via een Duits universitair onderzoek, kreeg ik de informatie dat de snelle oogbewegingen, de overgevoelige zintuigen en zeer snelle reflexen die meestal aan die tot voor kort vrij onbekende formatio reticularis te linken valt. Het verband met hoogbegaafdheid wordt onderzocht, maar het (in de media verkeerd geïnterpreteerde) rapport over Einsteins hersenen wijst in dezelfde richting (glia-cellen door een hoge chemisch basaal-metabolisme in de hersenen en de vorming van zeer veel structuren).  En na een vraag door mij aan de Nederlandse die die scriptie over hoogbegaafdheid had geschreven, menen zij - zeer voorzichtigjes - gevoelsmatig vanuit hen ervaring akkoord te gaan dat dit wel degelijk te correleren valt aan het feit dat dit ook voorkomt bij 'ons' soort mensen en het verschil moet gemaakt worden tussen mannen en vrouwen (de ontwikkelingsfase van de hersenen in de baarmoeder moet hierbij dus ook betrokken worden en overlapt het onderzoek naar de homofilie-geneigdheid die in dezelfde periode kan ontstaan, maar die natuurlijk met onprofessioneel genoemd 'vrouwelijke geaardheid van de hersenen' te zien heeft).    In hetzelfde onderzoek kaderen de Amerikaanse en Engelse onderzoeken die met rasse schreden vooruitgaan waarom vrouwen meerdere taalcentra hebben en een man meestal maar een (het is algemeen gekend dat mannen die een trombose doen en hun taal verliezen, zelden hun taal kunnen terug aanleren, terwijl bij vrouwen andere taalcentra erin slagen de taalfunctie deels terug te herstellen), wat laconiek wordt vertaald in de wetenschappelijke stelling dat 'vrouwen meerdere zaken tegelijk kunnen' en mannen slechts een (maar soms in zeer hoge sequentiële snelheid), en dan toch tegen de verwachtingen verband houdt met het feit dat mannen een tunnelzicht hebben (jagen op wild) en vrouwen een breder zorgzicht (het zoogdierlijk bewaken van het nest).
 
Net om die reden is er in mijn ouderlijk gezin van elf kinderen en mijn hoogbegaafde vader (en voorvaderen, waarvan een de mede-oprichter van het grootste betonbedrijf Structo was), en waarvan velen blijkbaar hoogbegaafd lijken te zijn
Wat betreft Floris, duiken niet alleen zijn punten de dieperik in, maar kreeg hij eind mei een ernstige nota dat hij gespuugd heeft naar andere kinderen en heb ik besloten de rilatine effectief voor het eerst NIET meer te geven in de vakantie (waarin ik hem telkenmale van de 15de tot de 31ste niet heb) en hem persoonlijk op vaderliefdevolle maar strenge manier te trainen op zelfbeheersing (een sterker lichaam heeft een sterkere geest nodig), omdat alle gesprekken met professor Danckaerts, de inschakeling van uw bureau dat ik enkel via Eos leerde kennen, en alle duidelijke adviezen op de gewone en bijsluiter van rilatine ten spijt, mijn echtgenote blijft de doses rilatine opdrijven (zelfdiscipline leer je niet met medicatie).  De wijziging van aanpak, gebeurt trouwens met volle medeweten van Floris, die meer dan intelligent genoeg is om dit te begrijpen, en ook met betrekking hierin van zijn liefhebbende zus Marieke.
 
Een kopie van dit schrijven gaat natuurlijk naar het CCGZ en is bedoeld voor Dr. Lefevre voor onze afspraak volgende week omdat ik alles enkel in het belang van mijn kinderen (en andere rilatine-slikkende kinderen) wil doen en het gesprek op een volwassen wijze wil voeren tussen volwassenen. Ik dank Dilopsy zelf echter nogmaals bedanken om bij het IQ-onderzoek een extra persoon te betrekken die zich volledig op een diagnose van Floris kon richten terwijl de uitgebreide IQ-testen door de klinisch psychologe in kwestie zeer vakkundig weden afgenomen. Ook bij de evaluatie naderhand vond ik het zeer tof dat er geen absolute uitspraken werden gedaan, want zoiets is altijd delicaat (een mens blijft even onvoorstelbaar net zoals elke 'lieve jachthond') maar dat er voorzichtig geadviseerd werd voor verder ADHD-onderzoek. Ik kreeg van CCGM nog steeds geen enkel resultaat, geen enkel gesprek en geen enkele score noch welke test reeds werd afgenomen om de ADHD nu exact te testen bij Floris.  Bij alle erkende psychologen tot op heden zag ik dat de testen nadien nog eens werden overlopen en besproken (opletten voor imponderabilia).
 
Wat betreft de zelfmoordneiging van Floris (durft hij niet aan zijn moeke zeggen, maar soms raakt hij in zichzelf verstrikt en sinds een jaar betrap ik hem voor het eerst ook op leugens, wellicht omdat hij bij mij met zijn typische advocatentaal zich meestal niet uit situaties kan redden omdat ik enkel het gedrag zelf bespreek en stuur en excuses daarin niet tellen), wil ik nog In dit opzicht misschien nog deze feiten vermelden:
Mocht floris namelijk zelfmoord plegen, zal ik een zéér grondig onderzoek en een autopsie laten uitvoeren en niet nalaten een aantal mensen die de rilatine voorschreven zonder medisch onderzoek naderhand (mevr. Ingrid Claeys en haar docent Professor Danckaerts die in elke provincie blijkbaar een rilatine-promotrice heeft) persoonlijk aansprakelijk te stellen. Als het CCGM dit kanaal niet onderzoekt, zal ik hen tevens daarbij betrekken en deze mail vormt het bewijs daarvan.  Hetzelfde geldt trouwens nu dat ook alle hartstilstanden bij jongeren, waarin de parketten binnenkort opdracht krijgen om de grootte van de bovenste hartkamer na te zien door het sympathi-comimetische effect van methylfenidaat op de bloedvaten. Enkel voor dit doel gaat ook een kopie naar apotheker-informaticus Fernand Haesbrouck.
 
Niettemin hou ik ervan in schoonheid te eindigen: Mijn prachtige lieve Floris en zijn twee zusjes zullen vooral deugd hebben van een prachtige vakantie en ik vermoed dat ik de rechtbank ten gronde op 29 juni voldoende zal overtuigd hebben dat co-ouderschap mèt perfecte bilocatieregeling jaar-in-jaar-uit net voor hem de perfecte oplossing is. Terecht wordt namelijk keer op keer opgemerkt dat een buitenstaander niet weet wat het is om een zeer actieve formatio reticularis te hebben: Methylfenidaat hydrochloride verdeelt zich over het bloedplasme (57%) en de erytrocyten (43%). Een gezonde benadering en de stelling dat Floris ook bij de IQ-test helemaal geen aandachtstekort had maar net getuigde van een zeer hoog concentratievermogen maar daarbij een hoog tempo verwacht van de docent of afnemer, en die aandacht onmiddellijk afneemt bij te lage zintuiglijke prikkels, verdient de voorzichtigheidsbehandeling en een specifiek onderzoek naar ADHD in de zin van 'tekort' bij Floris.  In de vakantie zelf ga ik nazien in welke mate zijn overgevoelig geworden maag effectief beschadigd werd door het feit dat  het methylfenidaat (rilatine) ongeveer 2 uur na ELKE toediening (dus nu al zo'n 4000 à 6000 innames!) leidt tot concentraties van alfa-fenyl 2-piperidine-azijnzuur die 30 tot 50 maal hoger liggen dan de waarden bij niet rilatine-nemende onderzoeksobjecten. Novartis werkt overigens zeer constructief mee, nu ze weten dat ik wel degelijk voorstander ben van rilatine op korte termijn en zij ook absoluut beweren dat rilatine moet samengaan met psychologische bewustwording omtrent de oorzaak/attitude van de innemer, en Novartis zelf binnenkort bedreigd zal worden door de invoer van Strattera, die de truc gevonden heeft om 3 koolstofatomen i.p.v. 1 koolstofatoom bij de omzetting aan te wenden zodat dit misschien niet meer zal vallen onder de 'drogerende middelen' maar gewone 'medicatie', maar het in feit wel nog over hetzelfde gaat (concerta is gelijkwaardig aan rilatine, maar maakt gebruik van 'vertraagde afgifte' waardoor het langer werkt dan rilatine, dit louter ter informatie).
 
Vanzelfsprekend heb ik geen enkele pretentie iets beter te weten dan anderen want ik ben nog maar twee jaren ècht met rilatine bezig. Maar onderhavige liefhebbende papa heeft uit pure bezorgdheid voor zijn zoon de rilatine op zichzelf gedetailleerd uitgetest en heeft dit zeer gedetailleerd gediagnosticeerd en genotuleerd: Het zintuigverdovende effect (bizar dat het niet alleen op het gezicht, maar zeker ook op het gehoor werkte tijdens het autorijden en ook op mijn vingertopgevoeligheid, maar misschien waren dit onrechtstreekse effecten omdat ik daar medisch nog geen bewijzen van vond) was miraculeus (op korte termijn) en mijn echtgenote kan getuigen dat ze mij dan ook plots poeslief vond (terwijl ik eerder apathisch werd en in na een week al twee weken omzet achterraakte als zelfstandige omdat ik plots ook tijdens mijn werkuren liever op mijn gemak thuis bij mijn echtgenote zat).   Let wel: Poeslief betekent achteraf wellicht waarschijnlijk dat ik rustig bleef zitten aan tafel en niet reageerde op heel wat geluiden en onmiddellijk 'slaperig' werd.
 
Een kopie van dit schrijven gaat naar mevrouw Dekeyser (bedoeld voor Novartis dus) die de rilatineproblematiek ook al jaren van naderbij volgt.
 
Een kopie van dit schrijven gaat ook naar Marjan Bodein die een grondig onderzoek gestart is i.v.m. de gezondheidsrisico's omtrent langdurig gebruik van rilatine en de massale toename ervan via voorschriften, dit in het licht van het oorspronkelijk verbod van het rilatinemiddel als vermageringsmiddel (enkel toegestaan in het kader van ADHD tegenwoordig), maar het wordt duidelijk dat in scholen rilatine reeds werd onderschept in een handel waarbij jonge meisjes het 'afkopen' als vermageringsmiddel.
 
In Nederland werd ook bevestigd dat een van de grootste facturen waarom rilatinekinderen soms later gemakkelijker drugs nemen, zeer eenvoudig ligt in het feit dat zij - in tegenstelling tot vele andere kinderen zoals mijn Marieke maar ook ikzelf - de drempelvrees verloren zijn dat 'een pilletje nemen' heeft, maar dit geldt ook voor kinderen die reeds slaappillen en zelfs studeer- of motilliummaagpilletjes nemen zoals momenteel in de Donna-reclame voorkomt (opgelet, in combinatie met rilatine kan dit een hartstilstand veroorzaken, zie bijsluiters).
 
Elke kritiek op dit schrijven is uiterst welkom en zelfs ten zeerste wenselijk en zal op aanvraag ook integraal worden opgenomen in een boek dat ik nog ga uitbrengen over rilatinekinderen (in West-Vlaanderen?) en rilatineouders.
 
Met vriendelijke groeten,
 
VAN BELLE Jean Marc
info@vb.be
Straatje 21 - 8510  BELLEGEM  - Belgium
Tel. 0495/18.82.82