2012: Rechtbank Koophandel Brussel: handelsonderzoek tijdens... faillissement

Op dinsdag 25 september 2012 vraagt iemand mij hem te vergezellen in een handelsonderzoek van een vennootschap die hij probeerde te redden nadat een van de vennoten zowel goederen had ontvreemd als daden van wanbestuur had gepleegd. Wij komen hiervoor samen in

opsommingsteken

de rechtbank van Koophandel te Brussel

opsommingsteken

op 25/09/2012

Ik bekijk en bespreek met hem ter plaatse bij de handelsrechter in kwestie de vennootschap en stel inderdaad de vraag of, gezien het grote passief van de vennootschap en vooral het geringe actief, het niet zinvol is de vennootschap ambtshalve failliet te laten verklaren zodat de huidige zaakvoerder terug kan slapen.  Ik merk immers dat de drie voorwaarden juridisch voldaan zijn, in lekentermen uitgedrukt: primo handelaar zijn, secundo gestaakt met betalingen (forfaitaire taxaties vennootschapsbelastingen die hoger zijn dan het belastbaar inkomen; oude schulden van de vorige zaakvoerder) en tertio in de onmogelijkheid verkeren om de schulden te betalen.

Er wordt overeengekomen dat we samen de situatie nog grondiger bekijken en proberen een jaarrekening op te maken, op einddatum in 2012 al op basis van de bestaande gegevens en vertrekken zo elk terug huiswaarts... en spreken af de maand erop op dinsdag 23/10/2012 de zaak verder te bespreken met de handelsrechter in kwestie.

De cliënt gaat intussen op zoek naar een overnemer voor de informatica-cliënteel uit de vennootschap maar... we komen plots tot de ontdekking dat de firma in het Belgisch Staatsblad onder de rubriek faillissementen is verschenen door...

opsommingsteken

de rechtbank van Koophandel te Brussel

opsommingsteken

op 25/09/2012

Ik kom ter plaatse op 23/10/2012 en daar blijkt nu dat de rechter dit plots ook heeft ontdekt en dat er dus niet veel meer hoeft besproken te worden en maak ik de opmerking dat de klant nu wellicht nog exact een paar dagen tijd heeft om in beroep te gaan tegen dit vonnis bij verstek.  Ook stel ik de vraag dat er wellicht nog echt van informatisering geen sprake is, want dat dit anders wel zichtbaar zou geweest zijn op een scherm bij het vorige gesprek, en dit wordt mij ook zo bevestigd.

Gelukkig betreft het hier een dossier, waarin ik uiteindelijk hetzelfde advies zou gegeven hebben, maar dan toch op basis van door mij geverifieerde cijfers en in samenspraak en niet op deze manier die kan insinueren dat er malafide bedoelingen aan de basis zouden kunnen liggen (wat hier helemaal NIET het geval is, integendeel, een slechte partner ontsnapt eraan doordat een goede partner nog de boel probeerde recht te trekken, lijkt me toch echt typerend de laatste tijden), en gelukkig gaat het er evenmin over een persoonlijk drama van een zaakvoerder die er heel zijn leven in stopte of misschien meegesleept werd met een ander of met een grote klant die niet kon betalen, maar ik denk dat hier toch ook wielen kunnen aflopen als dit mocht voorkomen in een aantal andere gevallen.  Dit dossier doet me overigens wel denken aan de onmogelijke case van http://www.vansantkarel.be/ maar eigenlijk is dat een heel ander geval, maar toch zeker ook in een land dat gek maakt, want met valse handtekeningen een patrimoniumvennootschap als oplichtende boekhouder (Harberink) even overnemen via publicatie in Belgisch Staatsblad, vervolgens in Curaçao een akte opmaken van hypothecaire schuldvorderingen en deze met een kwaadwillige notaris in België nog laten bestendigen en dan in een vakantiekamer failliet te laten verklaren (ZONDER voorlegging van schulden zelfs en alleen op een hypothecaire volmacht, dus die koophandelsrechter te Turnhout zit met een ernstig intellectueel probleem), dat is super-straf.  Het wordt echter nog erger als ik dit aantoon in de procedure maar ik ben blijkbaar te laattijdig om de ONRECHTMATIGE verkoop van o.a. het zeer grote Casino te Mol  tegen te houden, zelfs al stel ik daar al vast dat betrokken curator Tom Vandecruys niet alleen correct is in zijn staat van actief en passiva, maar ook meedoet aan de schriftvervalsing en de sommen van de verkochte onroerende goederen niet eens in de vennootschapsaangifte verwerkt die hij moet invullen. Als ik die jaarrekening daar invul, haast hij zich om een 'nihil jaarrekening' erboven te zetten.  Zal zeker nog een staartje krijgen als ik beroemd word in 2019...

Maar hier hekel ik dus enkel een rechtbank van koophandel die rustig een handelsonderzoek bespreekt met papieren in de rechterhand, terwijl in de rechtszaal ernaast het faillissement wordt uitgesproken met papieren in de linkerhand en de ene handelsrechter... gewoon niet weet dat de andere handelsrechter met hetzelfde dossier bezig was en de zaakvoerder... bij verstek wordt veroordeeld terwijl hij op een paar tientallen meter verder aanwezig is. 

Als je je dit visueel probeert voor te stellen, is ook dit stuk het Astérix en Obélix-fragment waard.

VAN BELLE Jean Marc, ter waarmerking, 12/11/2012.

Stukken zelf: Zie http://logocom.be/juridisch/faillissement/20120925-faillissement-tijdens-handelsonderzoek.pdf