Boete op Boete: BTW-betaling van 12,24 EUR aftr. boete leidt tot nt aftrekbare boete van 25,00 EUR!!

Eind mei 2004 ben ik bij een klant, die vraagt wat zij moet doen met een kleine verhoging 'Code L' omwille van iets te kleine BTW-voorschotten tijdens een kwartaal.  Ik adviseer zoals gebruikelijk, om dit bedrag AFZONDERLIJK te betalen, zodat het boekhoudkundig zeer proper blijft en gemakkelijk kan opgevolgd worden door ons en ook bij de fiscale afsluiting mooi zichtbaar is.

De klant volgt deze raad op, maar vergeet bij het elektronisch bankieren bij Dexia onderaan het BTW-nummer als referte te plaatsen, en dit bij de kleine betaling van 12,24 EUR.

Gevolg...  Klik hier of scroll naar beneden om het vervolg te bekijken (zowel brief van BTW als betalingzelf = rekeninguittreksel staan hieronder in .gif formaat geconverteerd).  Lees vooral ook de zeer bizarre juridisch bijconlusie in vet!

De klant heeft een boete van 25,00 EUR.  Pas op: dit blijkt ook al nieuw te zijn sinds 2004 dat men dit aanrekent.  De enige verklaring die ik kan zien, ligt in het feit dat men misschien massaal geld te kort heeft bij vadertje Staat en dat men de computerprogramma's vooral uitwerkt in een boete systeem.

Maar strafste van alles, is de juridische gevolgen: De eerste BTW-boete is eigenlijk geen boete maar intrest, en wordt juridisch ondergebracht onder de 'proportionele boetes' [hier worden taalfilosofen zot van - les excuses se font, oui] en zijn aftrekbaar.  Maar de boete op die betaling van die boete, is een niet-proportionele geldboete, en daar alle Belgen verondersteld worden de Belgische wetten te kennen, is deze niet aftrekbaar.  Ik weet het niet, misschien moet ik ook eens om het formulier A38 gaan dat Astérix & Obelix nodig hadden in de film?  Denkt u trouwens dat de meeste AOIF-controleurs het verschil kennen tussen deze boetes? Néé hoor, dit jaar ken ik ze, dus pas binnen een paar jaar kennen zij dat verschil.  En mijn collega's die tijdens verplichte (en daarom dure?) opleidingen hun slaap recupereren, zullen het wellicht ook nog niet weten.  Zo'n boete is ook een zeer mooi bewijs van een belastingdruk van 204,25%.  Zie je wel dat dat meer dan 100% belastingen zeker in België bestaat!

En nu we van boetes spreken, ik moet nog iets bijvoegen van de Bibliotheek Kortrijk...  Zie links.

VAN BELLE Jean Marc, Boekhouder/Fiscalist - Bellegoed Bellegem, 22/06/2004, 12:05 h