loquendi libertatem custodiamus [at your service...]

2. Activiteiten      ('backspace' = hoofdmenu)    RSZ-waanzin    boekhouderswaanzin    organisatiewaanzin

Voor wie meer dan even de tijd heeft,  hier volgt onze ongezouten meningen en sceptische houding tegenover het vrije beroep waarin wij verkeren, in een moeilijke geworden tijdsgeest waar specialisatie veel slachtoffers eist, en communicatie dikwijls zoek raakt...  Misschien kan deze tekst afgedrukt worden en in een verloren moment op het toilet worden gelezen?

Om enkel een paar voorbeelden van onze activiteiten te zien, klik op deze bladwijzer.

We helpen u wel af van een aantal mooie illusies die de overkoepelende verenigingen (Ťn de regering) creŽren over het zogezegde loutere idealisme waarmee beroepsverenigingen de eindgebruiker zouden beschermen.  Het feit dat er in BelgiŽ zo gevochten wordt voor de postjes binnen deze verenigingen, zou al meer dan voldoende moeten zeggen, over de werkelijke belangen van geld en macht die spelen en die de open vensters zeer sterk afdekken.

Hoewel wij juridisch onder de wettelijke regeling met betrekking tot de 'boekhoudkantoren' vallen, mag het duidelijk zijn dat onze taakverdeling en ook onze daaruitvolgende verantwoordelijkheid veel verder gaat. Ergens zitten wij in de tweesprong van enerzijds het klassieke vrije beroep (dat o.i. ten dode opgeschreven is en dat zich wettelijk NIET als onderneming wil beschouwen om zogezegd de deontologie ter harte te nemen - en anderzijds een typische Vlaamse informatie-KMO wiens taak het is om op economische wijze advies te verlenen tegen betaling.  De tarieven van ALLE vrije beroepen zijn trouwens sneller gestegen sinds de invoering van de Euro dan de inflatie zelf, dus sociaal zijn deze niet!   In de oorlog die de afgelopen jaren woedde tussen het accountantsinstituut en het boekhoudersinstituut, zijn de richtprijzen van de accountants extra gestegen om te bewijzen dat accountants boven boekhouders staan (niettemin had de wetgever hťťl duidelijk de bedoeling om de kaderwet te laten leiden tot een fusie van beide instituten).  Als adviseur,  bestaan wij trouwens al langer dan het boekhoudersinstituut zelf, dat eigenlijk  werd opgericht om misbruiken uit de weg te ruimen.  Na meer dan tien jaren  bewijst de huidige praktijk echter dat het in Brussel meer een haat-liefde verhouding tussen BIBF & IAB is dan een serieuze vertegenwoordiging van zowel ons boekhouders als van diverse collega's accountants van ons.   Voor de verkiezingen van beide instituten was een complete demotivatie te merken en nagenoeg geen enkele boekhouder noch accountant getroostte zich de moeite zijn verkiezingsblad op te zenden.  Na tien jaar is het resultaat zelfs dat de modale ondernemers denkt dat notarissen bij het IAB zitten, dat accountants intern in grote bedrijven zitten, dat boekhouders veel geld verdienen op de kosten van de ondernemer en dit dankzij de complexe wetgeving in BelgiŽ, en hij bot vangt met zijn eventuele klachten omdat hij eigenlijk bij de 'Duivel ten biechte gaat'.   De instituten hebben zelfs actief meegewerkt aan de complexiteit van de wetgeving (sociale balans; methodes van boeken van voordelen alle aard; vennootschapsaangifteformulier waar eindgebruiker geen iota meer van snapt).  Ja, waar de boekhouder/accountant in 1992 de cliŽnt nog zeer breed adviseerde, krijgt men nu soms de indruk dat in 2003 enkel de facturen van de (al dan niet gefusioneerde kantoren) via breedband verlopen.  Voor een verschil op de loonstaat van 50 EUR wordt door diverse kantoren uren besteed en gefactureerd aan de eindgebruiker - kostprijs 200 EUR.   De sociale balans komt vanzelf rollen uit de computers, maar er wordt tegenwoordig al snel 100 EUR voor aangerekend (Acerta doet dit nog gratis!).  U vraagt advies als u een eerste arbeider of bediende wil aanwerven, maar u krijgt geen vraag naar het uurtarief dat u rekent en of dit niet moet verhoogd worden.  Bij de belastingen deelt men ons mede dat zťťr zelden gebruik werd gemaakt van de belastingvrije provisie van oorspronkelijk 165.000 BEF en meer (geÔndexeerd) voor bijkomend personeel - en dit om eenvoudige reden dat de wetgeving zowel kennis van de sociale wetgeving (maximale uurtarief) als van de fiscalist vereist (fiscale vrijstelling).  Veel erger nog: de accountant/boekhouder zal u meer en meer voor voor de RSZ, verzekeringen, oprichtingsakten, huurcontracten doorverwijzen naar ZIJN sociale bureaus, ZIJN verzekeringsbureaus, ZIJN notarissen en ZIJN advocaten. 

De objectiviteit van boekhouders/accountants ZOU dus na meer dan tien jaren kaderwet) meer dan vroeger moeten gewaarborgd zijn door de instituten BIBF, IAB en IBR.

Maar weet u dat de boekhoudkantoren commissies krijgen van o.a. Sociale Bureaus om HUN diensten aan te bevelen, terwijl deze zelfde kantoren en gelijktijdig in stilte zoveel mogelijk boekhoudingen nu zelf willen voeren?  Het is meer dan een indruk dat de eindgebruiker minder en minder de voor hem zakelijk correcte informatie krijgt, en zelfs dikwijls achteruit i.p.v. vooruit wordt geholpen, want een draagkrachtberekening wordt niet als standaard advies beschouwd en zeer weinig zelfstandigen zijn op de hoogte van de betaalde commissies door de sociale secretariaat en hun boekhoud/accountantskantoor.    Maar ook sociale bureaus gaan dikwijls zelf rechtstreeks in de fout door de reclamefolders die zij over het aanvullend pensioen bij uw kwartaalfactuur stoppen (lees zeker deze hyperlink, waarbij slechts de helft van het verhaal wordt verteld omdat ze gewoon de aandacht afleiden van het bedrag dat u  hier ECHT dient neer te tellen).  De hele reeks van aansluitingen bij de bijhorende mutualiteiten, en ook al bij de diverse verzekeringen gewaarborgd inkomen, WAPA, kleine risico's, grote risico's, e.d.  worden op de zelfstandigen afgevuurd en de boekhouders worden overal opleidingen verstrekt om ze toch maar bij dit of dat ondernemingsloket te laten aansluiten.  De kostenstijging van zelfstandigen wordt bovendien nu intens opgedreven voor de 'lagere verdieners' nu ze ook de wetgeving zo ver kregen om echtgenotes verplicht aan te slu iten (kleine zelfstandigen met het minimum worden binnenkort weer het slachtoffer).  Allemaal verzwijgen ze niettemin dat de zelfstandigen nog steeds geen treffelijk pensioen krijgen.  Denk je erover zelfstandige te worden, wel weet dan dat je in BelgiŽ als zelfstandige toch 30% gezonder en sterker moet zijn dan de gemiddelde loontrekkende.   Als de tarieven bovendien ook nog eens hetzelfde waren per sociaal secretariaat (Acerta, SVMB/ADMB, Partena, Securex/Integrity,...), maar dat zijn ze dus niet.  U mag trouwens ook nooit vergeten dat in een rechtszaak ook de advocaten van beide partijen tenslotte collega's zijn, en dit menselijke communicatierisico's inhoudt.   Met de vrije beroepen is het in BelgiŽ niet zo goed gesteld, toch niet wat het werkelijke belangen van de eindgebruiker betreft.  Zelfs de Europese wetgeving die de vrije beroepers verplichtte tot een openere mededinging en gezonde concurrentie wordt zodanig uitgehold, dat die wetgeving gewoon omgekeerd wordt aangewend (om net te zorgen dat er geen mededinging en vergelijkende reclame MAG zijn).  Het belang van de cliŽnt bij de vrije beroepen?  Het geldgewin speelt bij de vrije beroepers zeker een even grote rol, dus klasseer ons maar onder de commerciŽle beroepen.  Wij moeten onze thuiswerkende bedienden ook op het einde van de maand betalen, en komen daarvoor uit.   Maar voor uw geld, mag u uw boekhouder/accountant ook ter orde roepen (lees uw volmachten heel goed).!

Wij durven met deze (dus ook onze) zwakheden dus wel duidelijk propageren dat een boekhouder/accountant voor u een (productaansprakelijke) leverancier is zoals elke andere leverancier !!!  Het enige verschil ligt misschien in de nogal  'intellectuele' aard van de geleverde dienst, het beroepsgheim, nu echter zwaar aangetast door de (ons inziens terechte) fraudemeldingsplicht aan de CFI.  Een zeer groot struikelblok in alle economische opleidingen van de boekhouders/accountants, blijft echter het feit dat dezen niet geleerd wordt te communiceren met mensen.  Deze noodzaak tot zeer vakkundige communicatie wordt niettemin steeds belangrijker, omdat boekhoudcliŽnten meer en meer moeten opgeleid worden om zelf hun administratie inclusief boekhouding te voeren, te begrijpen.  De taak van boekhouder/accountant verglijdt hierbij naar het in een minimum van tijd verstrekken van de voor de cliŽnt noodzakelijke informatie om zijn bedrijf bij te sturen.  Niet "gaan eten met de cliŽnten of de controleurs", maar ze leiden in vakkundige vergaderingen waar in een minimum van tijd een maximum aan zakelijke en sturende boekhoudkundige (en ruimere) informatie wordt bezorgd.  Wij zelf hebben bijvoorbeeld... 0,00 EUR restaurantkosten (wij bruisen wel van enthousiasme in ons werk).  Het eventuele persoonlijke wordt hier dan ook volledig losgekoppeld van het zakelijke in onze handelsrelaties.  En wij houden van een serieuze harde discussie.

Want waar boekhouding vroeger ontstond vanuit de wettelijke verplichtingen (bijhouden aankopen & verkopen of dagontvangsten, financiŽle boeken ook voor de vennootschappen), heeft boekhouding nu in de eerste plaats een informatief aspect. Niet na het boekjaar, maar nog tijdens het boekjaar moet de boekhouding de essentiŽle informatie verstrekken om uw zaak bij te sturen, te optimaliseren, om eventueel van sector te verglijden of marktaandeel te veroveren.  En het gaat veel veel sneller als vroeger: als u zich niet haast, dan bent u eraan.  En reserves hebben de meeste bedrijven uit vroege periodes nog wel, maar niet de nieuwelingen die gedwongen zijn om steeds vooruit te investeren en een hoog risico te nemen.  Laat ons daarom even de geschiedenis schetsen:

In de jaren '70, toen PC's nog niet bestonden, werden de diverse administratieve aangiften inderdaad dikwijls manueel samengeteld door de oude 'schoolmeesters' of 'belastingcontroleurs na uren' die zich boekhouder mochten noemen, omdat er geen reglementering bestond voor dit intellectuele werk.  Vooral het jaar 1972 is voor ons beroep belangrijk, omdat toen de BTW-aangifte in zijn eerste volle ornaat naar buiten kwam.  Nu moesten plots verschillende kolommen in de aankoop- en verkoopdagboeken komen, om het correcte '%' te kunnen uitrekenen.  En eigenlijk, ja zeer eigenlijk, is er sindsdien ad fundum nog niet Ťcht veel veranderd, buiten allemaal extra kleine regeltjes en regeltjes op regeltjes (bomen & het bos, weet u wel).

In de jaren van de economische expansie (1980 & 1990), begon het financieel gewin werkelijk de bovenhand te nemen en werd de toenemende complexiteit aangewend en nam de tewerkstelling van administratief personeel een steeds stijgende vlucht (en zo'n vlieger moet toch altijd eens ergens landen, liefst niet in de WTC).  De BTW-aangife, maar ook de fiscale aangifte (personenbelasting of vennootschapsbelasting - PB of VB dus) werd complexer, de belastingdruk werd hoger en hoger omdat niet alleen de mensen maar ook de Staat en andere parastatalen boven hun stand leefden.  Gelijktijdig namen ook de oplichtingen en misbruiken proportioneel met de complexiteit van de administratie toe (is al voldoende bewezen, zie ook rapporten ItaliŽ, en de ontstane 'gewoonte' om belastinggelden zwaar te misbruiken).  Halverwege de jaren '80 werd eindelijk op Europees niveau door een aantal '69-ers een halt toegeroepen aan diverse misbruiken en aan de volledige publicitaire afscherming door de diverse federaties van vrije beroepers en ontstond terug de roep naar vrije mededinging.  Maar in werkelijkheid blijft 'reclame' nog steeds een zeer gevoelig begrip bij vrije beroepers, en de financiŽle machtstrijd speelt hier wŤl degelijk een rol in en niet altijd het belang van de klant of cliŽnt (de gebruikersgroepen zoals Test Aankoop brengen soms enig soelaas, hoewel recent ook hun objectiviteit weer in vraag werd gesteld).  Dit wordt nu sinds de eeuwwisseling echter dŤ doorbraak van het taboe.  Er wordt voor het eerst gepraat over tarifiŽring door vrije beroepers, over wat wŤl en wat niet gedekt is door ereloonstaten.  Over aansprakelijkheid van hen (misschien soms overdreven en door verkeerde personen aangewend).  Er wordt assertiever maar voor 100% terecht om detail gevraagd op de verstrekte facturen door boekhouders en accountants & bedrijfsrevisoren.   Er wordt ontdekt dat bepaalde fiscale misbruiken systematisch door accountants/boekhouders/revisoren gebeuren i.p.v. door hun cliŽnten en de rechtbanken durven hier de aansprakelijkheid meer en meer bij deze personen ten laste te leggen.  Er wordt door de ondernemers nagezien of ook de fiscale advieskosten wel Ťcht bijdragen aan het rendement van hun onderneming.   Er zijn bedrijven die zich afkeren van een vaste boekhouder/accountant en deze diensten op afroep bestellen of intern iemand opleiden (deze persoon hoeft nog steeds niet erkend te zijn door eender welk instituut).  Er komt een opener communicatie tussen de bedrijven zelf en binnen het VBO en het eenrichtingsverkeer van bepaalde hautaine adviesverstrekkers wordt doorbroken.  En met de huidige recessie, zal het veel goedkopere praktische zeer snel terug veld winnen op het onnodig duurdere theoretische. De technische kennis en de verkoopkwaliteiten van een ondernemer eisen in dit millennium nu eenmaal een totaal andere ondersteuning van het boekhoudkantoor dan vroeger, toen alles werd ingedragen en nadien weer opgehaald, en er eenmaal per jaar een besprekingetje was van "hoe het geweest was en dat de omzet en de winst was zoals de jaren daarvoor".  Nu wil het bedrijf op voorhand weten, wat de consequentie is van personeel aanwerven op zijn uurprijs en dit in een fase van positieve marktdruk.  De boekhouder zelf moet hierbij ook navragen of het een lange termijndruk is, of korte termijn.  Hij moet inzicht krijgen in wat er de markt bestaat voor deze klant (bijv. in de bouw: bouwkranen, en verrekenbaarheid, ROI en terugbetaalbaarheidstermijnen), of een liquiditeitstekort hetzij ernstig is en ingrepen vraagt, hetzij een positief teken van duurzame expansie is (het blijft echter dan nog steeds negatief in die zin dat de boekhouder/accountant dit eigenlijk had moeten zien aankomen en blijkbaar geen voeling meer had met het bedrijf).  Hij moet zeer vaardig zijn in het omzetten van eenvoudige begrippen als "ik heb miserie om mijn leveranciers te betalen" in termen van "risicograad op indiciaire afrekeningen".  Hij moet in gevallen van dioxinecrisis zeer assertief de auto nemen en een aantal klanten bezoeken om onmiddellijke maatregelen te nemen (zo is dankzij de dioxinecrisis een van onze klanten nŤt met zijn enorme werkkracht in een veel beter marktsegment terecht gekomen!).  En hij moet afstand kunnen nemen van zijn cliŽnt en durven 'nee' zeggen (te weinige eigen vermogen bij oprichting zaak, nog zo dikwijls voorkomend - gelukkig hebben ook de banken dit ingezien na de perikelen met L & H, en grijpen ook zij nu zeer positief in - al zijn hun selectiecriteria dikwijls zeer theoretisch en ongelukkig).  Misschien ware het zelfs een goed idee om om de vier jaren van boekhoudkantoor te veranderen, als er teveel routine optreedt en een frisse nieuwe wind een extra stimulans kan geven aan het bedrijf (zoals een nieuw personeelslid dat kan doen).  Of zoals wij bij sommige van onze grotere bedrijfsklanten bij belangrijke beslissingen de mening of advies van een ander boekhoudkantoor durven vragen (zeer leerzaam overigens). 

Maar laat ons dus de zaken positief bekijken: het jonge dynamisme van onze vele stagiairs en startende collega's boekhouders, bewijst dat we weer in een positieve trein zitten.  En de oudere werknemers krijgen binnenkort de prachtige functie om jongeren op te leiden, wat een zeer positieve balans op maatschappelijk en economisch vlak zal nalaten (behalve bij de Staat momenteel waar bepaalde jonge wolven soms zonder toezicht starten of weigeren te luisteren naar de 'anciens' die nochtans weten WAAROM alles zo nu is).  Laat ons met veel gevoel voor zelfkritiek deze jongeren helpen inzicht te krijgen in de schijnbaar wanordelijk geworden wetgeving van paperassen, en laten wij de energie en soms terechte kritiek die wij van hen krijgen positief aanwenden om al onze Vlaamse ondernemers vakbekwaam en assertief bij te staan in een goede beheersing van de administratie.  Zodat wij onze ondernemers een systeem verschaffen waarin ze uiterst snel Ťn persoonlijk kunnen reageren op offerte-aanvragen.  Zodat onze ondernemers niet eerst tien adviseurs moeten blauw (pardon, geen allusie) betalen om de ISO-kwaliteitslabels te behalen, maar meteen met een goed systeem de after sales problemen op te lossen door snel menselijk contact & handelen.  Dat wij onze Belgische ondernemers de steun verstrekken om zich te richten op hun dienstverlening en kwalitatieve omzet, en de malaise van het papierwerk te verzachten tot een soepel lopende informatica-systeem.  Zij worden er welvarender (rijker) bij, en wij worden er welvarender (rijker) bij.  En het menselijk contact in dit systeem, zal er voor zorgen dat arbeid terug een vreugde wordt, en dat het welzijn er op verbetert.  In zo'n systeem zal met de nodige nederigheid en openheid, maar niettemin ook de nodige jeugdige vechtbaarheid, ook voor het eerst werk kunnen worden gemaakt, van de zeer ernstige problemen die onze kinderen te wachten zullen staan naar het einde van deze eeuw toe.

Om echter terug de draad van de geschiedenis op te nemen van deze kernwijziging van boekhouding naar bijstand:

Het probleem van informatie doet zich sinds de jaren 1990 zeer duidelijk minder en minder voor bij ons, maar bij  de ondernemers/cliŽnteel zelf!  Dus de nieuwe roeping is dat wij vakbekwaam moeten zijn in opleiding ter plaatse, in het toelichten van bekomen resultaten, in een fiscale optimalisatie van vennootschap & personenbelasting.  Hierbij moeten boekhouders/accountants van hun ivoren troon afstappen en zich bijscholen op communicatief vlak, om naast hun cliŽnten te staan. 

Pas echter op, om niet de fouten van het verleden te maken, en te zeer naast de cliŽnt te komen staan:

De boekhouder/accountant moet vrij objectief in maatstaven blijven en haar cruciale plaats tussen de fiscale en parafiscale administraties en de bedrijven zelf behouden.  Bij ons betekent dit, dat wij geen dossiers tolereren waarin het duidelijk de bedoeling is om belastingen te ontduiken of te frauderen, wat ze ons ook willen betalen (commercieel aspect). De laatste jaren werd jammer genoeg dikwijls een beroep gedaan op onze informatieve kennis om in te grijpen bij een aantal gevallen van oplichting of in het opvolgen van frauduleuze faillissementen.  Via de lovenswaardige site 'crimesite.be' kwamen wij in contact met zeer triestige gevallen van ondernemingen met onzinnige financiŽle plannen, van onbehoorlijke bestuur door informaticaproblemen bij diverse overheidsinstellingen, van zelfs nonsens op het vlak van berekeningen, van triestige boekhoud- of accountantskantoren.

Wij halen een paar zeer recente voorbeelden aan voor geÔnteresseerde starters, dat ze weten dat ze als zelfstandige ALTIJD op hun hoede moeten zijn (1ste punt: ondernemen is een risico, 2de & 3de punt: ondernemen is een risico; 4de punt: uw gezondheid mag dus geen echt risico zijn):

1.  Een van de faillissementen te Pottelberg Kortrijk.

Een vennootschap op die locatie gaat failliet.  Een coiffeur was het hoofd dol gemaakt over de winst die deze firma oorspronkelijk zou halen, en heeft blijkbaar op een papiertje persoonlijk borg getekend bij de oprichting.  KBC wenst deze borgstelling op zijn nek uit te werken, omdat de andere vennoot zeer handig is geweest in het zich snel 'insolvabel maken'.    De meegesleurde tweede vennoot komt bij mij ten einde raad.

We vragen aan de curator of hij het financieel plan aan de mede-oprichter kan bezorgen, maar deze valt uit de lucht.  We doen dit dus zelf en in het financieel plan merken we een winstmarge van maar liefst 400% (waw, dat zouden wij ook graag willen).  De accountant in kwestie (wiens naam op het niettemin zeer professioneel ogende document prijkt) had niet door dat de jaarlijkse huurprijs van meer dan 1 mio BEF de zaak op voorhand verloren maakte.  Als informaticus begrijpen we snel wat er in het echt is gebeurd:  Met het professioneel computerprogramma voor financiŽle plannen, kwam de berekening niet uit.  Toen de accountant in kwestie echter het 'vakje omzet' naar omhoog trok, kwam hij plots onderaan een positief getal uit. GELUKT!

Toen we echter de werkelijke aankoopprijzen van Bockor bekeken, en de gehanteerde verkoopprijzen, bleek maximaal een winstmarge van 224% in dit geval haalbaar.  Maar niet alleen de procentuele marge was waanzinnig, ook de hoeveelheidsmarge was dit.  De zaak had het debiet van een drive-in moeten halen volgens dit financieel plan, maar dan met de prijzen van een luxezaak...  Wij schrijven aangetekend dat we de KBC mede-aansprakelijk wensen te stellen in de borgstelling, omdat zij dit financieel plan gezien hebben bij het verstrekken van de lening.  IJzige stilte aan de kant van de KBC sindsdien.  Sta ons toe bovendien te melden dat een vennootschap voor een startende cafť STEEDS met de nodige omzichtigheid moet worden benaderd.  Heeft u al eens het verschil berekend van dezelfde zaak MET en ZONDER vennootschapsvorm.  Beperkte aansprakelijkheid?  Ja, als u met eigen vermogen werkt, anders zult u wel voldoende borgen moeten tekenen voor de bank, dat uw beperkte aansprakelijkheid tot een lachertje maakt...  Wat is het erge aan deze zaak: de coiffeur in kwestie kent niets van boekhouding, laat zich bijstaan door een dure accountant, maar blijft over het hele reisje alleen en heel alleen aansprakelijk?  Hij weet toch wat hij ondertekent bij de oprichting?  Het kan best, maar dit moet ons  inziens geval per geval bekeken worden en zonder communicatie tussen boekhouder & cliŽnt, zijn wij geneigd onze eigen verantwoordelijkheid eerder in te roepen.  Wij hebben veel minder starters dan andere kantoren, en zelfs heel wat starters die wij bij start niet aanvaarden om te vertegenwoordigen.  Maar ja, tot op heden hebben we ook nog geen enkel dossier gestart dat failliet is gegaan, en als we er ooit een zouden hebben, dan zullen wij ons hierbij persoonlijk schuldig voelen.  Als u start, moet u zich ook eerst bezinnen over de omzet die u gaat halen (in concreto: hoeveel uren gaat u werken en hoe vult u die uren in), en pas dan over de kosten die daarbij komen - of daarbij mogen komen.

Kleine opmerking: Sindsdien trekt de KBC het voortouw inzake financiŽle plannen en zijn wij vol lof over het KBC Online pakket.  Het is het enige pakket waar u (tussen KBC-rekeningen echter alleen), waarmee wij een klant langs de telefoon een open post kunnen laten betalen, terwijl wij online deze betalingen binnen de seconde zien toekomen en het uittreksel zelfs onmiddellijk kunnen afdrukken en inboeken.  Dat is uniek, verdient werkelijke alle lof en laat op dat vlak Fortis, BBL, Dexia, kilometers achter!

P.S.: Lees hier persartikel zielig record Kortrijk in januari 2005 faillissementstijging (+ 84,20%, meer dan BXL).

Dit noem ik pas een dreigende tsunami of vloedgolf VOOR ONS!

2. Distributieonderneming in Waregem, lid van FEE (Federatie van Elektriciteit & Elektronica).

Deze vennootschap krijgt op een mooie dag in 2003 eventjes een 'herziening' van de RSZ ten belope van meer dan... ahum 10.000 EUR!  Het sociaal bureau te Waregem wordt om uitleg gevraagd, maar begrijpt het niet helemaal ("het heeft ergens te zien met een categorie").  Wij bellen de RSZ op, maar door de grote verhuis daar, krijgen we zo'n 20 mensen aan de lijn, om te vernemen dat eigenlijk niemand begrijpt waar het eigenlijk om gaat.  Het moet iets te zien hebben met 'FBZ', vertellen ze op het einde, maar dat zit niet bij hen, een telefoonnummer kunnen ze echter niet direct geven.  In onze stofferige oude groene losbladige boeken komen deze nummers gelukkig wel voor.

Om een kort verhaal lang te maken:  gebaseerd op onze 15 jaar oude (maar bijgeschoolde) kennis over de RSZ (wij kregen nog les van het oude boegbeeld Flor Tanghe), vragen we aan FBZ waarom in die code 6% meer voorkomt per maand, en of het te zien kan hebben met de 13de maand van een (intussen niet meer tewerkgestelde) arbeider in de elektronicasector, omdat die in 1986 (voor zover wij herinnerden) nog 5% bedroeg.  Het blijkt zo te zijn.  Maar zelfs al vinden we nu de pure herschikkingsfout, toch moeten wij nog zelf naar de Waterloolaan te Brussel gaan er om zwaar op tafel te slaan, omdatdat het bedrijf wŤl correct de dertiende maand zelf had betaald voor de vermelde jaren (maar jaarlijks rechtstreeks aan arbeider i.p.v. maandelijks over het FBZ).  De herziening zou dus neerkomen op 2 X betalen van dezelfde dertiende maand.  De RSZ dreigt intussen dat de procedures moeten gevolgd worden, in Belgische woorden: dagvaarding (ontslagen) arbeider, afwachten uitspraak, vervolgens dagvaarden RSZ, afwachten uitspraak, dagvaarden FBZ en dan terugvorderen van alle middelen.  Juridisch is er dus zeker onderweg sprake van verjaring.  Gelukkkig zijn er ook vakbekwame vrouwen bij de RSZ die de ernst van de situatie begrijpen, en de situatie wordt geregulariseerd.  Klein rekenfoutje: bij de herberekening ter regularisatie, berekent men toevallig toch wel de 13de maand ook OP de 13de maand die al werd uitbetaald.  De RSZ stelt het kleine Logocom uiteindelijk de vraag:  "Hoe moeten wij het dan wel oplossen?".  Het zoveelste gevoel de laatste jaren dat wij een marsbewoner op deze planeet zijn.  En wat met de zware gevolgen toen de buitenlandse leveranciers plots de firma op een zwarte lijst merkten van 'problemen met RSZ'?!  Dit laatste, onrechtstreekse en totaal onterechte feit, kan tot een onmiddellijke faillissement van zo'n firma's leiden.

Hoeveel andere vennootschappen zijn aan zo'n publicatie intussen wŤl onderuit gegaan hieraan?  Of zijn ze allemaal zo rijk, dat ze 10.000 EUR overal liggen hebben?  Het gaat hier in concreto over ťťn arbeider voor een periode van nog geen drie jaren.

3. Ondernemingsloketten juli 2003...

Een prachtig idee, maar niet uitgetest en door de strot geduwd van sommigen.  Waar wij bij een informatisering altijd zorgen dat we de systemen bij de start proberen dubbel te laten lopen, is de overheid zo uitmuntend dat zij alles wel in ťťnmaal kunnen.  De schuld wordt trouwens bij niemand gelegd, men toont beelden van een computer die 'open' staat of demonteerd is als oorzaak...  Over het menselijke drama wordt gezwegen. 

Weet u dat als u nu een herbenoeming van bestuurders in een NV wilt uitvoeren, er geen controle is op de bestaande bestuurders.  Want deze zitten nu eenmaal niet in het nieuwe systeem.   Wij zijn op de hoogte van restaurants die zich snel in regel gebracht hebben, zonder dat ze de vereiste kok-diploma's hebben.  Zeer verrassend is bovendien het aantal zaken met vreemdelingen die nu pijlsnel in regel worden gebracht (een zeer recent geval van een uitbater van een Turkse nachtwinkel, moest een som van 500 EUR betalen aan zijn Marokkaanse buur, die het handelsregister voor hem had gewijzigd, zonder handtekening noch volmacht).  Een persoon die zijn jaren oude vennootschap terug naar eenmanszaak  wil terugschroeven (met zeer positieve medewerking van de fiscus), krijgt zijn dossier niet in orde omdat dat ondernemingsloket niet weet hoe die attesten moeten worden overgezet worden (alles gebeurt nu op basis van hun eigen verklaring, opnieuw klein vraagje naar objectiviteit?).

Niettemin moet nu worden doorgegaan, want een weg achteruit in de ondernemingsloketten is er niet.   En intussen zijn er zeer ook dure vogels ingeschakeld om het probleem op te lossen (prijskaartje voor de belastingbetaler?).  Maar laat ons opnieuw leren uit de fouten, voor de volgende fases.  BelgiŽ was in 1985 wereldberoemd omwille van zijn superieure BTW-nummer en bankrekeningnummer.  Laat ons even beroemd worden met het ondernemingsnummer, het kan.  Maar in samenwerking en laat ons allemaal de wagen vooruit duwen, i.p.v. te kijken hoe die in de modder wegzakt.   Op de vennootschapsaangiften is echter het nulletje voor het eerst weer verdwenen op de fiscale aangiften, volgend jaar zal het wellicht terug zijn voor het ondernemingsnummer.

Jammer bovendien voor de twee mensen van het handelsregister te Kortrijk die ontslagen werden op een leeftijd dat hun kinderen moeten verder studeren, en ingewisseld werden voor twee nieuwe universitairen die in de nieuwe gebouwen aan de slag konden aan een hogere wedde (werkgelegenheid is een prioriteit).  Alle VZW-problemen moeten nu behandeld worden door de oude handelsregister.  Wie heeft anders de kennis om deze problematiek waar niemand durft aan roeren, op te lossen? Niet de zware universitairen blijkbaar, want ik heb nog geen enkele, maar geen enkele stagiair ontmoet iets wist over de VZW-wetgeving.  Ook voor universiteiten is de problematiek blijkbaar te complex.  Wendt u in dit geval tot het industrieterrein te Moorsele-Gullegem.  Daar zitten mensen die het wŤl kennen.

Meer van dit soort zaken vindt u vanaf 2004 ook vanuit het hoofdmenu in puntje 9. Belgium: "het land dat gek maakt of op de rechtstreekse link http://logocom.be/hetlanddatgekmaakt.

-----

Wat betreft ook onze cliŽnteel hebben wij niettemin toch aan de druk naar enige specialisatie moeten toegeven.

Door de jaren heen vond deze gedeeltelijke specialisatie zich in vooral vier, misschien vijf marktsegmenten plaats :

  1. De medische, paramedische sector of andere vrije beroepen vrijgesteld van BTW, artikel 44 (inclusief gemeentelijke overheden; mutualiteiten en vakbonden)

  2. De bouwsector met specifieke verplichtingen, veiligheidsvoorzieningen, milieunormen, werfaangifteplicht

  3. De horecasector, waarbij wij normaal nooit de forfaits toepassen maar effectief de marges opvolgen en adviserend sturen (denk aan : speciale richtlijn bij frituren omtrent aantal stoelen)

  4. De high tech KMO's met research en development; informatica-bedrijven (dit zijn dus collega's, geen concurrenten !), maar dan de niet beurs genoteerde. Hierin bevinden zich ook bepaalde grote merkgarages (met bijv. : Technical Information Systems, TIS). Momenteel is het nieuwe regeringsontwerp m.b.t. steun van te saneren pompstations daarin brandend actueel, maar ook dat is jammer genoeg veel rook en weinig vuur geweest (en de boel is voor de meesten afgebrand intussen).

Onze grotere cliŽnten hierin worden stuk per stuk 'op'-geleerd om de boekhouding ter plaatse uit te voeren, met het boekhoudpakket naar keuze. Wij aanvaarden wel de volledige verantwoordelijkheid omtrent de goede werking van de boekhoudpakketten en de informatieverwerking, en dikwijls treden wij bemiddelend op tussen eventuele informaticaleveranciers en onze cliŽnten. Dit betekent concreet dat de klant voor al zijn problemen op onze kap mag zitten en wij energiek moeten en mogen adviseren, corrigeren, plannen en bijsturen.

Ik raad iedereen in elk geval de film van Astťrix & Obťlix "Asterix en de Helden" uit 1976 aan met de passage over "Het Huis dat gek maakt"!  Actueler kan Ťcht niet (de enige Astťrix film die onder toeziend oog van zowel Goscinni & Uderzo werd gemaakt, maar niet op een bestaande strip gebaseerd is).

Deze tekst werd opgesteld door VAN BELLE Jean Marc, zaakvoerder van Logocom, die hiervoor de verantwoordelijkheid wŤl durft op te nemen en hiermee hoopt een aantal lezers wakker te schudden, om actief te helpen de wereld te verbeteren door de keuze van goede partners mŤt een gezond geweten.  Wij zijn niet tegen de prijs rekenen, het kapitalistische marktmechanisme heeft zijn deugden bewezen, maar de koper heeft steeds recht op verantwoording van de geleverde waar of diensten.  Tot slot nog dit: onze cliŽnten zijn nooit gebonden aan ons en mogen op elk moment vrij vertrekken.  Het opvolgende kantoor hoeft ons niet aangetekend mede te delen dat ze een dossier van ons overnemen, ze mogen gewoon bellen of de klant het dossier laten ophalen.  Ze mogen ook nadien nog vragen stellen (in regie, natuurlijk) en we willen ook deemoedig toegeven als we zelf eens een steek laten vallen.  En onze klanten raden we ook aan na vijf jaar ons eens extra lastig te vallen dat er toch geen gewenning optreedt.  Want eigenlijk, ja eigenlijk, zijn complimentjes wel leuk, maar van de echte kritiek, pas daarvan leren wij bij.  Deze tekst is niet als reclame bedoeld, maar informatief.  En aan de web-statistieken te merken, lijkt dat te lukken, want onze lange, saaie, praktisch maar niet over-verzorgde tekstpagina's lijken vooral door studenten Ťn collega's te worden gelezen!  Beste groetjes aan deze allen!

Tot slot nog dit: op deze link vindt u een artikel uit PC World (speciale uitgave Channel World juli 2004) over boekhoudpakketten, hun wettelijkheid en het standpunt van de belastingen hiertegenover.  U weze verwittigd!  Wellicht zullen wij zelf ook nog een artikel maken met welke pakketten ongeoorloofde wijzigingen toestaan (het zijn er meer dan u denkt, en de meeste boekhoudkantoren vinden dat handig).

Voorbeeldlijstje (nieuwe) activiteiten:

Misschien een voorbeeldlijstje van een aantal (soms compleet nieuwe) activiteiten van hoe flexibel we proberen te zijn en hoe we ons 'modern' proberen te gedragen (zonder ons ouderwets scepticisme te verliezen - wij zijn ook "reactionair")

opsommingsteken

conversie van .PDF naar .doc documenten (dit goedkope pakketje kunt u ook aankopen)

opsommingsteken

beveiligen van internetsites of inbreken in uw site en/of computer om de zwakke plekken aan te tonen (bijv. anoniem inloggen op PC$ share van Microsoft NT; TCP/UDP-poort 139 peilen met nbtscan; resetten van paswoorden administrator op blanco op NT-gebaseerd toestel)

opsommingsteken

verzenden in seconden van aangetekende zendingen via certipost

opsommingsteken

psychische bemiddeling in emotioneel hoog oplopende discussies of re-energetiseren van zaakvoerders in problemen (zonder er doekjes om te winden, integendeel)

opsommingsteken

kopies van serverschijven bij boekhoudkantoren zodat deze bij crashes zelf hun plan kunnen trekken (beseft u wel wat het verlies aan gederfde omzet betekent?)

opsommingsteken

oplossen van gepruts van niet bekwame mensen die zich uitgeven voor informatici (bedrijfsomgeving is iets anders dan XP home);pas op: soms prutsen wij ook als er tijdsnood bij is, maar dan leggen we wel uit waarom en wat we doen (of net niet doen).

opsommingsteken

gerechtelijke expertiseverslagen incl. informatica-audit waar nodig

opsommingsteken

assistentie bij aanvragen van vrijstellingen sociale bijdragen

opsommingsteken

tussenkomen bij informatica-offertes tussen gemeenten en bijv. Schaubroeck of Cevi of boekhoudsoftwareleveranciers

opsommingsteken

opleidingen zelf beheren websites en e-mail adressen of sites maken

opsommingsteken

doorverwijzing naar script-programmeurs voor specifieke PGP-scripten

opsommingsteken

beveiliging van html-pagina's of .pdf files van op internet beschikbaar gestelde administratief/boekhoudkundige gegevens

opsommingsteken

optimalisatie van personenbelasting & vennootschapsbelastingen; een zielige mop is hoe je met verlengen en verkorten van een boekjaar op volkomen wettelijke wijze de gewijzigde 1 mio BEF (24.500 EUR - 27.000 EUR - 30.000 EUR - 33.000 EUR - 36.000 EUR) kunt omzeilen en in een boekjaar met zeer veel winst zeer simpel nieuwe investeringen met 5 jaar levensduur maar liefs ŗ 70% werkelijk kunt afschrijven, het wordt echt tijd dat de wetgeving zich normaliseert want nu zijn de wetten nog enkel voor die die het weten (all animals are equal, but some are more equal than others).

opsommingsteken

lange termijnplanningen i.p.v. kortetermijnplanningen bij grote bedrijven met ideologie

opsommingsteken

hoe zich concurrentieel opstellen tegenover Belgische firma met Poolse maatschappelijke zetel

opsommingsteken

bandenprobleem bij de schouwing oplossen door harder te blazen dan bij het oppompen van die banden

opsommingsteken

documentering van informatica-systeem incl. exacte IP-configuratie (onze voorkeur gaat bijna altijd uit naar manuele configuraties zonder DHCP) - het verrast ons altijd dat zo iets eenvoudigs en vanzelfsprekend zo dikwijls ontbreekt, backups idem dito.

opsommingsteken

scanners instellen voor netwerkgebruik en .pdf-conversie; idem voor printers natuurlijk (dikwijls mŤt Brother toestellen maar we doen meer met die toestellen dan ze volgens het boekje kunnen)

opsommingsteken

en natuurlijk blijft onze belangrijkste activiteit: u opleiden om zoveel mogelijk van de boekhouding zelf te doen (indien mogelijk, liefst alles dat u ons niet meer nodig heeft, en wij weer iets nieuws kunnen doen of leren, joepie)

opsommingsteken

een van de blijvers maar nu toch straffe sterke stijgers (vandaar dit paars):  vennootschappen terugschakelen naar eenmanszaak!

opsommingsteken

Nieuw op 01/01/2005: advies & assistentie bij neerleggen van boeken, na herhaaldelijke aanmaningen dat negatieve marges in de BTW-aangifte niet tolereerbaar zijn.  Mensen: zelfstandig zijn draait rond werken en omzet (mŤt winst) draaien.  Een zelfstandige is niet iemand die zijn tijd doorbrengt met alleen te doen wat hij wil doen, maar zorgt dat hij uren klopt tot hij voldoende omzet heeft.  Zelfs ik met al mijn idealisme moet dikwijls tegen mezelf zeggen: "werk vannacht maar weer door, zodat je die persoon gratis kunt helpen, anders sta je straks zelf op de lijst van de faillissementen."  Zelfs al doen sommigen het niet voor het geld, maar voor de onafhankelijkheid, zij moeten zich zeer bewust zijn van de winstmarge van hun activiteiten en de vereiste omzethoogte Ťn het bedrag van de inkomsten die onmiddellijk moet gereserveerd worden voor belastingen & sociale bijdragen.  Klik hier voor het trieste persartikel van faillissementen voor de regio Kortrijk in januari 2005 (het dossier van 01/02/05 zit hier nog NIET bij).  Dikwijls draagt ook een boekhouder/accountant/overheid zelf veel schuld bij het gros van de faillissementen en praktijkmensen hebben wŤl een alternatief om een groot deel van de faillissementen te vermijden.  Nu is er trouwens een tendens om iedereen zelfstandig te laten worden, en vooral degenen die de gezondheid noch attitude ervoor hebben, zijn weer aan het starten...  Voor de psychiaters: zelfstandige zijn meestal geen gewone mensen, want ze moeten mťťr kunnen (en gezonder zijn) dan de doorsnee mensen.  Deze1900 extra werklozen in Kortrijk, behoren deze tot de beloofde 20.000 extra werkplaatsen.  Laat ons niet vergeten: 3000 extra jobs bij de overheid zijn GEEN EXTRA TEWERKSTELLING, maar mťťr kosten aan de overheid en meer belastingen!  Zie ook artikel Ierland<>BelgiŽ over Armey-effect uit de FET.  Maar men concludeert hier nu al uit, dat men de indirecte belastingen moet verhogen, welke intellectuelen hebben we eigenlijk nog in BelgiŽ (zeker nu ook politici met een exuberante wedde schoonheidsoperaties en reizen naar Thailand doen terwijl ze moeten werken aan de werkloosheid en op post moeten zijn; ze zien er duidelijk geen doen meer aan en stromen mee met de vloedgolf/Tsunami van werkloosheid hier.

Bellegoed - Bellegem, laatst bijgewerkt februari 2005.